Tirsdag i 18. alm. uge II

02/08/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Tirsdag i 18. alm. uge (II Ps)
Helgener: Eusebius af Vercelli, biskop († 371)
———— Peter Julian Eymard, præst († 1868)


Læsning Jer 30,1-2. 12-15. 18-22

Det ord, som kom til Jeremias fra Herren:
Dette siger Herren, Israels Gud: Skriv alle de ord, jeg har talt til dig, ned i en bog!

Dette siger Herren:
Din lidelse er uhelbredelig,
dit sår vil ikke læges;
ingen fører din sag,
såret vil ikke gro sammen og heles.
Alle dine elskere glemmer dig,
de søger ikke til dig.
For med fjendeslag har jeg slået dig,
en grusom straf,
fordi din skyld var stor
og dine synder mange.
Hvorfor skriger du over din lidelse,
over din ubodelige smerte?
Fordi din skyld var stor
og dine synder mange,
har jeg gjort dette mod dig.

Dette siger Herren:
Nu vender jeg skæbnen for Jakobs telte
og forbarmer mig over hans boliger.
Byer skal genopbygges på deres ruinhøje,
borge skal stå, som de stod.
Der skal lyde lovsang
og glædeslatter fra dem.
Jeg gør dem talrige, få skal de ikke være;
jeg gør dem herlige, ringe skal de ikke være.
Jakobs sønner skal være som før,
hans menighed skal bestå for mit ansigt.
Jeg straffer alle deres undertrykkere.
Deres hersker skal være en af deres egne,
den mægtige skal udgå af deres midte.
Jeg lader ham komme nær og træde frem for mig.
For hvem ellers vil sætte livet på spil
ved at træde frem for mig? siger Herren.
I skal være mit folk,
og jeg vil være jeres Gud.

Vekselsang Sl 102,16-18.19-21. 9&22-23

R. Herren genopbygger Zion,
han viser sig i sin herlighed.

Folkene skal frygte Herrens navn,
alle jordens konger skal frygte din herlighed.
For Herren genopbygger Zion,
han viser sig i sin herlighed.
Han vender sig til de nøgnes bøn,
han afviser ikke deres bøn.

Det skal skrives ned til den kommende slægt,
det folk, der skabes, skal lovprise Herren.
For Herren ser ned fra sin høje helligdom,
fra himlen ser han ned til jorden;
han hører fangernes stønnen,
han sætter de dødsdømte i frihed.

Dine tjeneres børn skal bo i tryghed,
deres efterkommere bestå for dit ansigt.
Herrens navn skal forkyndes på Zion,
hans lovsang lyde i Jerusalem,
når folk og riger samles
for at dyrke Herren.

Akklamation til Evangeliet Joh 1,49b

Halleluja!
Rabbi, du er Guds søn,
du er Israels konge!

Evangelium Matt 15,1-2. 10-14

På den tid kom der nogle farisæere og skriftkloge fra Jerusalem til Jesus og spurgte:  »Hvorfor overtræder dine disciple de gamles overlevering? De vasker ikke deres hænder, før de spiser.«

Og han kaldte skaren til sig og sagde: »Hør og forstå:  Ikke det, som kommer ind i munden, gør et menneske urent, men det, som kommer ud af munden, det gør et menneske urent.«  Da kom hans disciple hen til ham og sagde: »Ved du, at farisæerne tog anstød af at høre den tale?«  Men han svarede dem: »Enhver plante, som min himmelske fader ikke har plantet, skal rykkes op med rode.  Lad dem være, de er blinde vejledere for blinde; og når en blind leder en blind, falder de begge i grøften.«