THERESA BENEDICTA AF KORSET, jomfru og martyr, værnehelgen for Europa (Edith Stein)

09/08/2021 Hele dagen


THERESA BENEDICTA AF KORSET, jomfru og martyr, værnehelgen for Europa (Edith Stein) (1942) (f)
Helgener: THERESA BENEDICTA AF KORSET


Læsning Hos. 2, 16b, 17b. 21 – 22

Jeg vil føre hende ud i ørkenen
og tale til hendes hjerte.
Da vil hun svare mig, som da hun var ung,
som dengang hun drog op fra Egypten.
Jeg forlover mig med dig for evigt;
jeg forlover mig med dig
i ret og retfærdighed,
i godhed og barmhjertighed.
Jeg forlover mig med dig i troskab,
og du skal kende Herren.

Vekselsang Sl 145,10-11.12-13ab. 17-18

R. Se brudgommen er der, gå Kristus Herren i møde.

Alle dine skabninger, Herre, takker dig,
dine fromme priser dig.
De fortæller om dit herlige kongedømme
og taler om din styrke.

De vil kundgøre hans vælde for menneskene,
hans kongedømmes prægtige herlighed.
Dit kongedømme består i al evighed,
dit herredømme i slægt efter slægt.

Herren er retfærdig på alle sine veje,
han er trofast i alle sine gerninger.
Herren er nær ved alle, der råber til ham,
alle der råber til ham i oprigtighed.

Akklamation til Evangeliet

Halleluja!
Herre, du er Guds Søn, du er Israels konge.

Evangelium Matt. 25, 1 – 13

Himmeriget skal  ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen.  Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie.  De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander.  Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn.  Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham!  Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand.  Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud.  Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv.  Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke.  Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.