Torsdag i 17. alm. uge (I Ps)

30/07/2020 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække A
Hverdagstekstrække II


Torsdag i 17. alm. uge (I Ps)
Helgener: Peter Chrysologus, biskop og kirkelærer (†451)


Læsning Jer 18,1-6

Det ord, som kom til Jeremias fra Herren: »Gå ned til pottemagerens hus; der skal du få mine ord at høre.« Så gik jeg ned til pottemagerens hus; han sad og arbejdede ved drejeskiven. Når det kar, som pottemageren var i gang med at forme af ler med hånden, mislykkedes, lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det.

Da kom Herrens ord til mig: »Kan jeg ikke gøre med jer, Israels hus, som denne pottemager gør? siger Herren. Som leret i pottemagerens hånd er I i min hånd, Israels hus.«

Vekselsang Sl 146,2abc.2d-4.5-6

R. Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud.

Jeg vil lovprise Herren, så længe jeg lever,
jeg vil lovsynge min Gud, så længe jeg er til.

Stol ikke på stormænd,
på mennesker, de kan ikke frelse.
De udånder og vender tilbage til jorden,
og den dag er deres planer blevet til intet.

Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud,
hvis håb står til Herren, hans Gud,
ham som har skabt himlen og jorden
og havet med alt, hvad de rummer,
ham som bevarer sin troskab til evig tid.

Akklamation til Evangeliet Jfr. ApG 16,14b

Halleluja!
Herre, åbn vore hjerter,
så vi kan tage din Søns ord til os.

Evangelium Matt 13,47-53

På den tid sagde Jesus til folkemængden: »Igen: Himmeriget ligner et vod, der blev kastet i søen og samlede fisk af enhver art; da det var fuldt, trak de det op på bredden og satte sig og samlede de gode fra i tønder og kastede de dårlige ud. Således skal det gå ved verdens ende: Englene skal gå ud og skille de onde fra de retfærdige og kaste dem i ovnen med ild. Dér skal der være gråd og tænderskæren. Har I fattet alt dette?« De svarede: »Ja!« Da sagde han til dem: »Derfor: Enhver skriftklog, der er blevet Himmerigets discipel, ligner en husbond, der tager nyt og gammelt frem fra sit forråd.«

Da Jesus var færdig med at fortælle disse lignelser, gik han bort derfra.