Johannes Maria Vianney

04/08/2018 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække II


Helgener: Johannes Maria Vianney, præst († 1859)


Evangelium Matt 9,35-10,1

Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte al sygdom og lidelse. Da han så folkeskarerne, ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde. Da sagde han til sine disciple: »Høsten er stor, men arbejderne få. v38 Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst.«

Jesus kaldte sine tolv disciple til sig og gav dem magt over urene ånder, så de kunne uddrive dem og helbrede al sygdom og lidelse.