Torsdag i 16. alm. uge II

21/07/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Torsdag i 16. alm. uge (IV Ps)
Helgener: Laurentius af Brindisi, biskop og kirkelærer († 1619)


Læsning Jer. 2,1-3.7-8.12-13

Herrens ord kom til mig:  Gå hen og råb til Jerusalem: Dette siger Herren:
Jeg husker din trofasthed, da du var ung,
din kærlighed, da du stod brud.
Du fulgte mig i ørkenen,
i et land, hvor ingen sår.
Israel var hellig for Herren,
det var hans førstegrøde,
alle, som spiste af den, pådrog sig skyld,
ulykke ramte dem,
siger Herren.
Jeg førte jer ind i frugthaven,
så I kunne nyde dens overflod af frugt.
Men da I kom ind i mit land, gjorde I det urent,
I gjorde min arvelod afskyelig.
Præsterne spurgte ikke:
»Hvor er Herren?«
De lovkyndige kendte mig ikke,
hyrderne brød med mig,
profeterne profeterede ved Ba’al,
de fulgte guder, der intet gavner.

Du skal gyse over det, himmel,
du skal stivne af skræk og rædsel,
siger Herren.
To onde ting har mit folk gjort:
De har forladt mig,
en kilde med levende vand,
og de har udhugget cisterner,
cisterner, der slår revner
og ikke kan holde vand.

Vekselsang Sl. 36,6-7ab.2cd-3.4-5.6

R. Hos dig, Herre, er livets kilde

Herre, din godhed når til himlen,
din trofasthed til skyerne.
Din retfærdighed er som Guds bjerge,
dine domme som det store dyb.

Herre, du frelser mennesker og dyr.
Hvor dyrebar er dog din godhed, Gud!
Mennesker søger tilflugt i dine vingers skygge.
De mætter sig ved overfloden i dit hus,
du lader dem drikke af din herlige bæk;

for hos dig er livets kilde,
i dit lys ser vi lyset.
Bevar din troskab mod dem, der kender dig,
og din retfærdighed mod de oprigtige!

Akklamation til Evangeliet Matt 11,25

Halleluja!
Priset være du, fader, himlens og jordens Herre,
fordi du har åbenbaret rigets hemmeligheder for umyndige.

Evangelium Matt 13,10-17

På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvorfor taler du til dem i lignelser?« Han svarede dem: »Jer er det givet at kende Himmerigets hemmeligheder, men de andre er det ikke givet. For den, der har, til ham skal der gives, og han skal have overflod; men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser og dog ikke ser, og hører og dog ikke hører og heller intet fatter. På dem opfyldes den profeti af Esajas, der siger:

I skal høre og høre, men intet fatte,
I skal se og se, men intet forstå.
For dette folks hjerte er dækket med fedt,
og med ørerne hører de tungt,
og deres øjne har de lukket til,
for at de ikke skal se med øjnene,
høre med ørerne og fatte med hjertet
og vende om, så jeg må helbrede dem.

Salige er jeres øjne, fordi de ser, og jeres ører, fordi de hører. For sandelig siger jeg jer: Mange profeter og retfærdige har længtes efter at se det, I ser, og fik det ikke at se, og høre det, I hører, og fik det ikke at høre.«