Onsdag i 15. alm. uge II

13/07/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Onsdag i 15. alm. uge (III Ps)
Helgener: Henrik († 1024)


Læsning Es 10,5-7. 13-16

Dette siger Herren:

»Ve Assyrien, min vredes kæp,
min harme er stokken i hans hånd.
Jeg sendte ham mod et gudløst folk,
beordrede ham imod min vredes folk
for at tage bytte og plyndre
og trampe det ned som gadens ler.
Men det var ikke det, han havde tænkt sig,
det var ikke det, han havde planlagt;
nej, han ville tilintetgøre
og udrydde mange folk.
For han har sagt:
»Jeg greb ind med min stærke hånd
og i min visdom, for jeg er klog.
Jeg fjernede folkenes grænser
og plyndrede deres skatte;
som den mægtige styrtede jeg herskere fra tronen.
Min hånd fandt frem til folkenes rigdomme
som til en fuglerede.
Som man samler forladte æg,
har jeg samlet hele jorden,
og der var ingen, der slog med vingen
eller åbnede næbbet og peb.«
Praler øksen over for ham, der hugger med den?
Hovmoder saven sig over for ham, der trækker den?
Som om kæppen kan svinge ham, der løfter den,
eller stokken løfte ham, der ikke er af træ!

Derfor sender Herren, Hærskarers Herre,
svindsot i hans fede krop,
og under hans pragt skal det brænde
som en flammende ild.
Israels lys bliver til en ild,
dets Hellige til en flamme;
den skal brænde og fortære hans tidsel og tjørn
på én og samme dag.

Vekselsang Sl 94,5-6.7-8.9-10.14-15

R. Herren forkaster ikke sit folk.

De knuser dit folk, Herre,
de undertrykker din ejendom.
Enken og den fremmede slår de ihjel,
faderløse myrder de.

De siger: Herren ser det ikke,
Jakobs Gud lægger ikke mærke til det.
Så forstå dog, I tåber blandt folket!
I dårer, hvornår vil I tage mod fornuft?

Skulle han, som plantede øret, ikke høre,
skulle han, som dannede øjet, ikke se?
Skulle han, som opdrager folkene, ikke straffe,
han, som lærer mennesker kundskab?

For Herren forkaster ikke sit folk
og svigter ikke sin ejendom;
retten kommer på ny til sin ret,
og alle de oprigtige skal følge den.

Akklamation til Evangeliet Jfr. Matt 11,25

Halleluja!
Priset være du, fader, himlens og jordens Herre,
fordi du har åbenbaret rigets mysterier for umyndige.

Evangelium Matt 11,25-27

På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; ja, fader, for således var det din vilje. Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for. «