Fredag i 15. alm. uge II

15/07/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Fredag i 15. alm. uge (III Ps)
Helgener: Bonaventura, biskop og kirkelærer († 1274) (m)


Læsning Es 38,1-6. 21-22. 7-8

På den tid blev Hizkija så syg, at han var ved at dø, og profeten Esajas, Amos’ søn, kom til ham og sagde: »Dette siger Herren: Beskik dit hus, for du skal dø; du bliver ikke rask!«

Så vendte Hizkija ansigtet ind mod væggen og bad til Herren. Han sagde: »Ak, Herre! Husk dog på, hvordan jeg har vandret for dit ansigt, trofast og helhjertet, og altid har gjort det, som er godt i dine øjne.« Og Hizkija græd højt.

Da kom Herrens ord til Esajas: »Gå hen og sig til Hizkija: Dette siger Herren, din fader Davids Gud: Jeg har hørt din bøn, og jeg har set dine tårer. Derfor giver jeg dig endnu femten år at leve i, og jeg vil redde dig og denne by fra assyrerkongen; ja, jeg beskytter denne by.«

Så sagde Esajas, at de skulle tage et figenplaster og gnide hans byld med det, så ville han blive rask. Da sagde Hizkija: »Hvad er tegnet på, at jeg kan gå op til Herrens tempel?«

»Dette skal du have som tegn fra Herren på, at han vil gøre, som han har sagt: Skyggen, som går ned på Akaz’ solur, fører jeg ti trin tilbage ved hjælp af solen.« Så gik den de ti trin tilbage på soluret, som den var gået nedad.

Vekselsang Es 38,10.11.12abcd.16

R. Du, Herre, skånede mig for ødelæggelsens grav.

Jeg sagde:
Midt i mit liv går jeg bort,
i dødsrigets porte holdes jeg fanget
resten af mine år.

Jeg sagde:
Jeg får ikke mere Herren at se
i de levendes land,
jeg får ikke mere noget menneske at se
blandt dem, der bor i verden.

Min bolig tages ned
og pakkes sammen som et hyrdetelt.
Som en væver har du rullet mit liv op
og skåret trådene over.

Herre, derved skal man leve,
og ved alt dette skal min ånd få liv.
Gør mig rask, helbred mig!

Akklamation til Evangeliet Joh 10,27

Halleluja!
Mine får hører min røst, siger Herren;
og jeg kender dem, og de følger mig.

Evangelium Matt 12,1-8

På den tid kom Jesus på en sabbat forbi nogle kornmarker. Hans disciple blev sultne og begyndte at plukke aks og spise. Da farisæerne så det, sagde de til ham: »Se, dine disciple gør noget, som det ikke er tilladt at gøre på en sabbat.« Men han sagde til dem: »Har I ikke læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd blev sultne, hvordan han gik ind i Guds hus og de spiste af skuebrødene, som det hverken var ham eller hans mænd, men kun præsterne tilladt at spise? Eller har I ikke læst i loven, at præsterne på selve sabbatten krænker sabbatten i templet og det uden at pådrage sig skyld? Men jeg siger jer: Her er noget større end templet! Havde I fattet, hvad det betyder: Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer, havde I ikke fordømt de uskyldige. For Menneskesønnen er herre over sabbatten.«