Onsdag i 13. alm. uge (I Ps)

04/07/2018 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække II


Onsdag i 13. alm. uge (I Ps)
Helgener: Elisabeth af Portugal († 1336)


Læsning Amos 5,14-15. 21-24

Søg det gode og ikke det onde,
for at I må leve.
Så vil Herren, Hærskarers Gud, være med jer,
som I siger.
Had det onde, og elsk det gode,
håndhæv retten i porten!
Måske vil Herren, Hærskarers Gud,
være nådig mod Josefs rest.
Jeg hader og forkaster jeres fester,
jeg bryder mig ikke om jeres festdage.
Når I bringer mig jeres brændofre og afgrødeofre,
tager jeg ikke imod dem,
og måltidsofre af jeres fedekvæg vil jeg ikke se.
Fri mig for lyden af dine sange,
dine harpers klang vil jeg ikke høre!
Men ret skal strømme som vand,
retfærdighed som en stadig rindende bæk.

Vekselsang Sl 50,7.8-9.10-11.12-13. 16bc-17

R. Den, der bringer takoffer, ærer mig,
ham lader jeg se Guds frelse.

Lyt, mit folk, jeg vil tale,
Israel, jeg vil advare dig,
jeg er Gud, din Gud!
Jeg anklager dig ikke for dine slagtofre,
og dine brændofre har jeg altid for øje.
Jeg tager ikke tyre fra dit hus
eller bukke fra dine folde,

for alt skovens vildt er mit,
dyrene på de tusinder af bjerge.
Jeg kender alle fuglene i bjergene,
markens dyr hører mig til.

Bliver jeg sulten, siger jeg det ikke til dig,
for jorden er min, med alt, hvad den rummer.
Behøver jeg at spise tyrekød
eller drikke bukkeblod?

Hvor vover du at remse mine bud op
og tage min pagt i din mund,
når du dog hader irettesættelse
og kaster mine ord bag dig?.

Akklamation til Evangeliet Jak 1,18

Halleluja!
Efter sin vilje fødte han os ved sandhedens ord
til at være en førstegrøde af hans skabninger.

Evangelium Matt 8,28-34

Da Jesus var kommet over til den anden bred til gadarenernes land, kom to besatte hen imod ham; de kom fra gravhulerne og var så farlige, at ingen kunne komme forbi ad den vej. De råbte og sagde: »Hvad har vi med dig at gøre, du Guds søn! Er du kommet her for at pine os før tiden?« Et stykke borte gik der en stor flok svin og fandt føde; og dæmonerne bad ham: »Driver du os ud, så send os i den flok svin.« Han sagde: »Gå!« og de fór ud og over i svinene; og hele flokken styrtede ud over skrænten ned i søen og omkom i vandet. Men svinehyrderne løb deres vej og kom ind til byen og fortalte alt, også det om de besatte. Så gik hele byen ud for at møde Jesus, og da de traf ham, bad de ham om at forlade deres egn.