Fredag i 13. alm. uge II

01/07/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Fredag i 13. alm. uge (I Ps)
Helgener:


Læsning Amos 8,4-6. 9-12

Hør dette, I, som knuser den fattige
og vil gøre det af med de hjælpeløse i landet.

I siger: »Hvornår er nymånedagen forbi, så vi kan sælge korn, og sabbatten, så vi kan åbne kornsalget; vi vil gøre efaen lille og sekelen stor og bedrage med falsk vægt. Vi vil købe de svage for penge og den fattige for et par sandaler; vi vil sælge affaldskorn.«

På den dag,
siger Gud Herren,
lader jeg solen gå ned ved middagstid
og bringer mørke over jorden ved højlys dag.
Jeg forvandler jeres fester til sorg
og alle jeres sange til dødsklage;
jeg lægger sæk om alle lænder
og klipper hvert hoved skaldet.
Jeg bringer en sorg som over det eneste barn;
det ender som en bitter dag.

Der skal komme dage,
siger Gud Herren,
da jeg sender hunger over landet,
ikke hunger efter brød
eller tørst efter vand,
men efter at høre Herrens ord.
De skal flakke om fra hav til hav,
og fra nord til øst skal de strejfe rundt
og søge efter Herrens ord,
men de finder det ikke.

Vekselsang Sl 119,2.10.20.30.40.131

R. Mennesket skal ikke leve af brød alene,
men af hvert ord, der udgår af Guds mund.

Lykkelig den, der overholder hans formaninger
og søger ham af hele sit hjerte.
Af hele mit hjerte søger jeg dig,
led mig ikke vild fra dine befalinger.

Altid hentæres min sjæl
af længsel efter dine bud.

Jeg vælger sandhedens vej,
jeg har dine bud for øje.

Jeg længes efter dine forordninger,
hold mig i live i din retfærdighed!

Tørstende åbner jeg munden,
for jeg higer efter dine befalinger.

Akklamation til Evangeliet Matt 11,28

Halleluja!
Kom til mig, alle I,
som slider jer trætte og bærer tunge byrder,
og jeg vil give jer hvile – siger Herren.

Evangelium Matt 9,9-13

Da Jesus forlod Kaparnaum og gik videre, så han en mand, som hed Matthæus, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han rejste sig og fulgte ham.

Mens Jesus sad til bords i huset, kom der mange toldere og syndere og sad til bords med ham og hans disciple. Da farisæerne så det, spurgte de hans disciple: »Hvorfor spiser jeres mester sammen med toldere og syndere?« Men da Jesus hørte det, sagde han: »De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Gå hen og lær, hvad det vil sige: Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.«