Lørdag i 13. alm. uge II

02/07/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Lørdag i 13. alm. uge (I Ps)
Helgener:
Bededag for præste- og ordenskald


Læsning Amos 9,11-15
På den dag rejser jeg Davids faldne hytte; jeg tætner revnerne, rejser det, der er revet ned, og genopbygger den som i fortidens dage, så at de kan tage hele Edom i besiddelse og alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Herren, og han vil gøre det.

Der skal komme dage,
siger Herren,
da den, som pløjer, følger lige efter den, som høster,
den, som træder persen, lige efter den, som sår;
bjergene drypper med most,
alle højene driver af væde.
Jeg vender mit folk Israels skæbne,
de skal genopbygge de forladte byer og bo i dem,
de skal plante vingårde og drikke vinen,
de skal anlægge haver og spise frugten.
Jeg planter dem på deres jord,
og de skal aldrig mere rykkes op
fra den jord, jeg har givet dem,
siger Herren din Gud.

Vekselsang Sl 85,9.11-12.13-14

R. Herren taler fred til sit folk.

Nu vil jeg høre, hvad Gud siger,
Herren taler jo fred
til sit folk, til sine fromme,
de må ikke vende sig til dårskab.

Troskab og sandhed mødes,
retfærdighed og fred kysser hinanden.
Sandhed spirer frem af jorden,
retfærdighed ser ned fra himlen.

Ja, Herren giver lykke,
og vort land giver sin afgrøde.
Retfærdighed går foran ham,
og fred følger i hans spor.

Akklamation til Evangeliet Joh 10,27

Halleluja!
Mine får hører min røst – siger Herren,
og jeg kender dem, og de følger mig.

Evangelium Matt 9,14-17
Johannes’ disciple kom hen til Jesus og spurgte: »Hvorfor faster vi og farisæerne så meget, men dine disciple faster ikke?« Jesus svarede dem: »Kan brudesvendene sørge, så længe brudgommen er sammen med dem? Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og så skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe; for så river lappen den i stykker, og hullet bliver værre. Man fylder heller ikke ung vin på gamle lædersække; for så sprænges sækkene, og vinen går til spilde, og sækkene ødelægges. Nej, man fylder ung vin på nye sække, så bevares begge dele.«