Onsdag i 12. alm. uge (IV Ps)

22/06/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Onsdag i 12. alm. uge (IV Ps)
Helgener: Paulinus af Nola, biskop († 431)
————John Fischer, biskop († 1535),
————Thomas More, martyrer († 1535)
Onsdag aften: Vigiliemesse til Johannes Døbers fødsel
1. vesper til Johannes Døber


Læsning 2 Kong 22,8-13; 23,1-3

Ypperstepræsten Hilkija sagde til statsskriveren Shafan: »Jeg har fundet lovbogen i Herrens tempel!« Hilkija gav bogen til Shafan, som læste den. Så kom statsskriveren Shafan til kongen og aflagde beretning: »Dine folk har taget de penge frem, som var i templet, og har givet dem til dem, der forestår arbejdet og fører tilsyn med Herrens tempel.« Og statsskriveren Shafan fortalte kongen, at præsten Hilkija havde givet ham en bog, og Shafan læste den op for kongen.

Da kongen hørte, hvad der stod i lovbogen, flængede han sine klæder, og han befalede præsten Hilkija, Ahikam, Shafans søn, Akbor, Mikas søn, statsskriveren Shafan og Kongens Tjener Asaja: »Gå hen og rådspørg Herren for mig og for folket og for hele Juda om det, der står i denne bog, som er blevet fundet; for Herrens vrede, som er flammet op mod os, er stor, fordi vores fædre ikke adlød ordene i denne bog og handlede efter alt det, der står i den.«

Da sendte kongen bud, og alle Judas og Jerusalems ældste samledes hos ham. Han gik op i Herrens tempel, og sammen med ham gik alle judæerne og alle Jerusalems indbyggere, præsterne og profeterne, ja hele folket, fra den mindste til den største, og han læste hele pagtsbogen, som var fundet i Herrens tempel, for dem. Og kongen stillede sig ved søjlen og sluttede pagten for Herrens ansigt: De skulle følge Herren og holde hans befalinger, formaninger og love af hele deres hjerte og af hele deres sjæl og således holde den pagts ord i hævd, som stod i denne bog. Og hele folket indgik pagten.

Vekselsang Sl 119,33.34.35.36.37.40

R. Vis mig, Herre, dine loves vej!

Herre, vis mig dine loves vej,
så vil jeg følge den helt og fuldt.

Giv mig indsigt, så jeg overholder din lov
og holder den af hele mit hjerte.

Før mig ad den sti, du befaler,
for den holder jeg af.

Vend mit hjerte til dine formaninger
og ikke til vinding!

Vend mine øjne bort fra løgn,
hold mig i live på dine veje!

Jeg længes efter dine forordninger,
hold mig i live i din retfærdighed!

Akklamation til Evangeliet Joh 15,4. 5b

Halleluja!
Bliv i mig, og jeg bliver i jer – siger Herren.
Den, der bliver i mig, bærer megen frugt.

Evangelium Matt 7,15-20

På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter.«