Torsdag i 12. alm. uge I

27/06/2019 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække I


Torsdag i 12. alm. uge IV
Helgener: Cyrillus af Alexandria, biskop og kirkelærer († 444)
1. vesper til Jesu Hjerte fest


Læsning 1 Mos 16,1-12. 15-16  eller 1 Mos 16,6b-12. 15-16

Abrams kone Saraj fødte ham ingen børn. Men hun havde en egyptisk trælkvinde, der hed Hagar. Og Saraj sagde til Abram: »Herren har hindret mig i at få børn. Gå nu ind til min trælkvinde; måske kan jeg få en søn ved hende.« Og Abram gjorde, som Saraj sagde. Abrams kone Saraj tog så sin trælkvinde, Hagar fra Egypten, og gav hende som kone til sin mand Abram. Abram havde da boet ti år i Kana’an. Han gik ind til Hagar, og hun blev gravid. Da hun blev klar over, at hun var gravid, begyndte hun at se ned på sin frue. Da sagde Saraj til Abram: »Du har ansvaret for den uret, der overgår mig! Jeg har selv lagt min trælkvinde i din favn, men nu, da hun har opdaget, at hun er gravid, er hun begyndt at se ned på mig. Herren skal dømme dig og mig imellem!« Abram svarede Saraj: »Her har du din trælkvinde! Gør med hende, som du synes!« Så behandlede Saraj hende så hårdt, at hun flygtede væk fra hende.

Herrens engel traf hende ved en kilde i ørkenen, kilden ved vejen til Shur. Han sagde: »Hagar, Sarajs trælkvinde, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen?« Hun svarede: »Jeg er på flugt fra min frue Saraj.« Men Herrens engel sagde til hende: »Vend tilbage til din frue, og find dig i hendes behandling.« Og Herrens engel sagde til hende: »Jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles.« Og Herrens engel sagde til hende:

»Se, du er med barn;
du skal føde en søn
og give ham navnet Ismael,
for Herren har hørt din lidelse.
Han skal blive
et vildæsel af et menneske;
hans hånd skal være vendt mod alle
og alles hånd mod ham,
han skal leve på tværs af alle sine brødre.«

Hagar fødte Abram en søn, og Abram gav sin søn, som Hagar fødte, navnet Ismael. Abram var seksogfirs år, da Hagar fødte Ismael..

Vekselsang Sl 106,1-2.3-4a.4b-5

R. Tak Herren, for han er god.

Tak Herren, for han er god,
hans trofasthed varer til evig tid.
Hvem kan fortælle om Herrens vældige gerninger?

Hvem kan forkynde hele hans pris?
Lykkelig den, der våger over ret
og altid øver retfærdighed.
Husk mig, Herre, i nåde mod dit folk,

tag dig af mig med din frelse,
så jeg får dine udvalgtes lykke at se,
får del i dit folks glæde
og fryder mig med dit ejendomsfolk.

Akklamation til Evangeliet Joh 14,23

Halleluja!
Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord – siger Herren;
og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham.

Evangelium Matt 7,21-29

På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort.«

Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære; for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge.«


Læsning

Saraj behandlede sin trælkvinde, Hagar fra Egypten så hårdt, at hun flygtede væk fra hende.

Herrens engel traf hende ved en kilde i ørkenen, kilden ved vejen til Shur. Han sagde: »Hagar, Sarajs trælkvinde, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen?« Hun svarede: »Jeg er på flugt fra min frue Saraj.« Men Herrens engel sagde til hende: »Vend tilbage til din frue, og find dig i hendes behandling.« Og Herrens engel sagde til hende: »Jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles.« Og Herrens engel sagde til hende:
»Se, du er med barn;
du skal føde en søn
og give ham navnet Ismael,
for Herren har hørt din lidelse.
Han skal blive
et vildæsel af et menneske;
hans hånd skal være vendt mod alle
og alles hånd mod ham,
han skal leve på tværs af alle sine brødre.«

Hagar fødte Abram en søn, og Abram gav sin søn, som Hagar fødte, navnet Ismael. Abram var seksogfirs år, da Hagar fødte Ismael..