Tirsdag i 10. alm. uge II

07/06/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Tirsdag i 10. alm. uge (II Ps)
Helgener:


Læsning 1 Kong 17,7-16

Nogen tid efter tørrede bækken ud, fordi der ikke var faldet regn i landet. Da kom Herrens ord til ham: »Gå nu til Sarepta ved Sidon og slå dig ned dér. Jeg har givet en enke dér befaling om at sørge for dig.« Så gik han til Sarepta, og da han kom til indgangen til byen, gik der netop en enke og samlede brænde. Han kaldte på hende og sagde: »Hent lidt vand til mig i en krukke, så jeg kan få noget at drikke.« Da hun gik for at hente det, kaldte han på hende og sagde: »Tag også et brød med til mig!« Hun svarede: »Så sandt Herren din Gud lever: Jeg ejer ikke et brød! Jeg har kun en håndfuld mel i krukken og en smule olie i kanden. Nu er jeg ved at samle et par stykker brænde, og så går jeg hjem og bager brød til mig og min søn; når vi har spist det, kan vi lægge os til at dø.« Men Elias sagde til hende: »Du skal ikke være bange! Gå hjem og gør, som du har sagt, men bag først et lille brød til mig, og kom herud med det; bagefter kan du lave noget til dig selv og din søn. For dette siger Herren, Israels Gud:

Krukken skal ikke blive tom for mel
og kanden ikke mangle olie,
før Herren lader det regne på jorden.«

Så gik hun bort og gjorde, som Elias havde sagt. Og både han og hun og hendes familie fik føden i lang tid. Krukken blev ikke tom for mel, og kanden kom ikke til at mangle olie, efter det ord, Herren havde talt ved Elias.

Vekselsang Sl 4,2-3.4-5.7-8

R. Løft dit ansigts lys mod os, Herre!

Svar mig, når jeg råber,
du min retfærdigheds Gud!
Du, som har befriet mig i trængsler,
vær mig nådig, og hør min bøn!

I mennesker, hvor længe vil I krænke min ære?
I elsker tomhed og søger løgn.
I skal vide, at Herren har vist sin underfulde troskab mod mig,
Herren hører, når jeg råber til ham.

Mange siger: Hvem lader os opleve lykke?
Løft dit ansigts lys mod os, Herre!
Du har givet mig større glæde i hjertet,
end man har, når der er rigdom af korn og vin.

Akklamation til Evangeliet Matt 5,16

Halleluja!
Således skal jeres lys skinne for mennesker,
så de ser jeres gode gerninger
og priser jeres fader, som er i himlene.

Evangelium Matt 5,13-16

På den tid sagde Jesus til sine disciple: »I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.«