Tirsdag i 10. alm. uge I

08/06/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække I


Tirsdag i 10. alm. uge (II Ps)
Helgener:


 2 Kor 1,18-22

Så sandt Gud er trofast, er vor tale til jer ikke både ja og nej! For Guds søn, Jesus Kristus, som vi ­ jeg og Silvanus og Timotheus ­ har prædiket hos jer, var ikke både ja og nej, men i ham er der kun sagt ja; for alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Derfor siger vi også ved ham vort amen, Gud til ære. Og den, som knytter både os og jer fast til Kristus, og som salvede os, er Gud, der også beseglede os og gav os Ånden som pant i vore hjerter.

Vekselsang Sl 119,129.130.131.132.133.135

R. Herre, lad dit ansigt lyse over din tjener!

Dine love er underfulde,
derfor overholder jeg dem.
Dine ord giver lys, når de åbner sig,
og giver de uerfarne forstand.

Tørstende åbner jeg munden,
for jeg higer efter dine befalinger.

Vend dig til mig, og vær mig nådig,
det er deres ret, som elsker dit navn.

Styr mine skridt ved dit ord,
lad ingen uret få magten over mig!

Lad dit ansigt lyse over din tjener,
og lær mig dine lovbud!

Akklamation til Evangeliet Matt 5,16

Halleluja!
Således skal jeres lys skinne for mennesker,
så de ser jeres gode gerninger
og priser jeres fader, som er i himlene.

Evangelium Matt 5,13-16

På den tid sagde Jesus til sine disciple: »I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.«