Lørdag i 9. alm. uge I

05/06/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække I


Lørdag i 9. alm. uge (I Ps)
Helgener: Bonifatius, biskop og martyr († 754)
Bededag for præste- og ordenskald


Læsning Tob 12,1 – 15. 20

Da bryllupsfesten var ovre, kaldte Tobit på sin søn Tobias og sagde til ham: “Min dreng, sørg for, at manden, du rejste sammen med, får sin løn; og du skal lægge noget oven i hans løn!” Han spurgte: “Far, hvor meget skal jeg give ham i løn? Det vil ikke gøre mig noget at give ham halvdelen af det, han har bragt hjem sammen med mig. Mig har han ført hjem i god behold, min kone har han helbredt, pengene har han bragt hjem sammen med mig, og dig har han helbredt. Hvor meget skal jeg give ham oveni?” Tobit svarede: “Det vil være rigtigt, min dreng, hvis han får halvdelen af alt det, han kom hjem med.” Så kaldte Tobias på ham og sagde: “Tag du som din løn halvdelen af alt det, du kom hjem med. Og så god rejse!”
Rafael kaldte da hemmeligt de to til sig og sagde: “Pris Gud, og tak ham for det gode, han har gjort mod jer, mens alle levende hører på, så de kan prise ham og lovsynge hans navn. Med ærefrygt skal I forkynde Guds ord for alle mennesker og ikke tøve med at takke ham. Det er rigtigt at holde en konges hemmeligheder skjult; men Guds gerninger skal man kundgøre og takke for med ærefrygt. Gør det gode, så skal det onde ikke ramme jer. Bøn i oprigtighed og almisse med retfærdighed er bedre end uretmæssig rigdom; det er rigtigere at give almisse end at hobe penge op. Almisse redder fra døden og renser for al synd; de, som giver almisse, får et langt liv. De, som begår synd og uret, er deres egne værste fjender. Nu vil jeg fortælle jer hele sandheden og ikke skjule noget for jer. Jeg har jo allerede sagt jer: ‘Det er rigtigt at holde en konges hemmeligheder skjult, men med ærefrygt kundgøre Guds gerninger.’ Dengang da du og Sara bad, var det mig, der bar bønnen frem, så den blev husket hos Herren i hans herlighed; og på samme måde, dengang du begravede de døde. Og da du ikke tøvede med at rejse dig og forlade middagen og gå ud og begrave den døde, da blev jeg sendt ud for at sætte dig på prøve, og på én og samme tid sendte Gud mig af sted for at helbrede dig og din svigerdatter Sara. Jeg er Rafael, en af de syv engle, som alle står rede og kan træde frem for Herrens herlighed.”

Vekselsang Tob 13,2.(8) (9). (10). (11) (12)

R. Lovet være Gud, som lever i evighed.

For han straffer,
og han forbarmer sig.
Han fører ned i dødsriget, dybt under jorden,
og han fører op fra den store tilintetgørelse.
Intet kan undslippe hans hånd.

Se nu, hvad han har gjort for jer,
og tak ham med høj røst,
pris retfærdighedens Herre,
og ophøj evighedens konge!

I det land, hvor jeg lever i fangenskab,
takker jeg ham,
jeg forkynder hans magt og storhed
for et folk af syndere.

Vend om, I syndere,
gør, hvad der er retfærdigt i hans øjne!
Måske vil han så vide af jer
og vise jer barmhjertighed.

Akklamation til Evangeliet Matt 5,3

Halleluja!
Salige er de fattige i ånden,
for Himmeriget er deres.

Evangelium Mark 12, 38 – 44

På den tid, da Jesus underviste folkeskaren, sagde han: “Tag jer i agt for de skriftkloge, som gerne vil gå omkring i lange gevandter og lade sig hilse på torvet og sidde øverst i synagogen og til højbords ved fester. De æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. De skal dømmes så meget hårdere.”
Og Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav to småmønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem: “Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af.”