Lørdag i 9. alm. uge II

06/06/2020 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække A
Hverdagstekstrække II


Lørdag i 9. alm. uge (I Ps)
Helgener: Norbert, biskop († 1134)
Bededag for præste- og ordenskald


Læsning 2 Tim 4,1-8

Mit barn! Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige: Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning! For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste!

Mit blod skal snart udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig — og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst.

Vekselsang Sl 71,8-9.14-15ab. 16-17.22

R. Herre, min mund skal vidne om din frelse.

Min mund er fuld af lovsang til dig,
jeg priser din herlighed dagen lang.
Kast mig ikke bort, når jeg bliver gammel,
forlad mig ikke, når kræfterne svigter.

Men jeg bevarer altid håbet,
jeg bliver ved med at lovprise dig;
min mund skal forkynde din retfærdighed,
din frelse dagen lang.

Jeg vil komme og lovsynge Gud Herrens vælde,
jeg vil prise dig, kun du er retfærdig.
Gud, du har belært mig fra min ungdom,
og jeg beretter stadig om dine undere.

Da skal jeg takke dig med harpespil
for din trofasthed, min Gud,
jeg vil lovsynge dig med citer,
du Israels Hellige.

Akklamation til Evangeliet Matt 5,3

Halleluja!
Salige er de fattige i ånden,
for Himmeriget er deres.

Evangelium Mark 12, 38 – 44

På den tid, da Jesus underviste folkeskaren, sagde han: “Tag jer i agt for de skriftkloge, som gerne vil gå omkring i lange gevandter og lade sig hilse på torvet og sidde øverst i synagogen og til højbords ved fester. De æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. De skal dømmes så meget hårdere.”
Og Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav to småmønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem: “Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af.”