Lørdag i 8. alm. uge I

29/05/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække I


Lørdag i 8. alm. uge (IV Ps)
Helgener: Paul VI, pave († 1978)


Læsning Sir 51,12-20

Jeg vil takke og lovprise dig
og prise Herrens navn.
Mens jeg var ung og ikke var begyndt på mit omflakkende liv,
søgte jeg åbenlyst visdom, når jeg bad.
Foran templet bad jeg om den,
og til det sidste vil jeg søge den.
Mit hjerte glædede sig over den
som over den frodige drue, der modnes.
Min fod gik ad den lige vej,
fra min ungdom har jeg fulgt dens spor.

Så snart jeg vendte mit øre til den, tog jeg imod den,
og jeg fandt megen belæring;
ved dens hjælp fik jeg fremgang.
Ham, som skænker mig visdom, vil jeg vise ære.
Jeg satte mig for at leve efter den,
jeg har stræbt efter det gode og skal aldrig blive til skamme.
Af al magt har jeg kæmpet for den,
med megen omhu har jeg fulgt loven.
Mine hænder bredte jeg ud imod det høje,
og jeg sørgede over mine forseelser mod visdommen.
Jeg rettede mit sind imod den,
og i renhed fandt jeg den.

Vekselsang Sl 19,8.9.10.11

R. Herrens forordninger er retskafne,
de glæder hjertet.

Herrens lov er fuldkommen,
den styrker sjælen.
Herrens vidnesbyrd står fast,
det giver den uerfarne visdom.

Herrens forordninger er retskafne,
de glæder hjertet.
Herrens befaling er ægte,
den giver øjnene glans.

Herrens ord er rent,
det består til evig tid.
Herrens bud er sandhed,
de er alle retfærdige.

De er mere kostbare end guld,
end det reneste guld i mængde,
de er sødere end honning,
end flydende honning.

Akklamation til Evangeliet jfr. Kol 3,16a. 17c

Halleluja!
Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer.
Og sig Gud Fader tak ved Kristus!

Evangelium Mark 11,27-33

På den tid kom Jesus og disciplene igen ind i Jerusalem. Og da han gik omkring på tempelpladsen, kom ypperstepræsterne og de skriftkloge og de ældste hen til ham og spurgte: “Med hvilken ret gør du dette? Hvem har givet dig ret til at gøre det?” Men Jesus sagde til dem: “Jeg vil spørge jer om en ting. Svar mig, så vil jeg sige jer, med hvilken ret jeg gør dette. Johannes’ dåb, var den fra himlen eller fra mennesker? Svar mig på det!” De drøftede det med hinanden: “Hvis vi siger: Fra himlen! vil han spørge: Hvorfor troede I ham da ikke? Men skal vi så sige: Fra mennesker?” – de frygtede for skaren, for alle mente, at Johannes virkelig var en profet. Og de svarede Jesus: “Vi ved det ikke.” Da sagde Jesus til dem: “Så siger jeg heller ikke jer, med hvilken ret jeg gør dette.”