Lørdag efter askeonsdag

05/03/2022 Hele dagen

Fastetiden
Søndagstekstrække C


Lørdag efter askeonsdag (IV Ps)
Helgener: (Lucius I, pave og martyr († 254) kan ihukommes i Domkirken.)
Bededag for præste- og ordens kald.


Læsning Es 58, 9b-14

Hvis du fjerner åget
og holder op at pege fingre og tale ondt,
rækker den sultne dit brød
og mætter den forkuede,
så skal dit lys bryde frem i mørket
og dit mulm blive til højlys dag.
Herren vil altid lede dig,
selv i øde egne vil han mætte dig.
Han vil styrke din krop,
så du bliver som en frodig have,
som et kildevæld,
hvis vand ikke svigter.
Dine ruiner fra fortiden skal genopbygges,
du skal rejse tidligere slægters grundvolde.
Du skal kaldes den, som tætner revner,
den, som gør det nedrevne beboeligt.
Hvis du tager dig i vare på sabbatten
og ikke driver handel på min hellige dag,
hvis du kalder sabbatten frydefuld
og Herrens hellige dag ærværdig,
hvis du ærer den ved ikke at gøre, som du plejer,
drive handel og træffe aftaler,
så skal du glæde dig over lykken hos Herren.
Jeg vil føre dig frem over landets høje
og lade dig nyde godt af din fader Jakobs ejendom.
Herren selv har talt.

Vekselsang Sl 86,1-2.3-4.5-6

R. Vis mig din vej, Herre,
så jeg kan vandre i din sandhed.

Vend dit øre mod mig, Herre, og svar mig,
for jeg er hjælpeløs og fattig.
Bevar mit liv, for jeg er trofast,
frels din tjener, du min Gud,
jeg stoler på dig.

Vær mig nådig, Herre,
for jeg råber til dig dagen lang.
Glæd din tjener,
jeg længes efter dig, Herre,

for du, Herre, er god og tilgiver gerne,
rig på troskab mod alle, der råber til dig.
Hør min bøn, Herre,
lyt til min tryglen!

Akklamation til Evangeliet Ez 33,11

Ære være dig, Herre Jesus.

Jeg ønsker ikke den uretfærdiges død,
men at han vender om fra sin vej, så han bevarer livet.

Evangelium Luk 5,27- 32

På den tid så Jesus en tolder ved navn Levi sidde ved toldboden, og han sagde til ham: “Følg mig!” Og han lod alt ligge og rejste sig og fulgte ham.

Så holdt Levi en stor fest for ham i sit hus, og en mængde toldere og andre sad til bords sammen med dem. Farisæerne og deres skriftkloge gav ondt af sig og spurgte hans disciple: “Hvorfor spiser og drikker I sammen med toldere og syndere?” Jesus svarede dem: “De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.”