Tirsdag i 3. uge i fasten

22/03/2022 Hele dagen

Fastetiden
Søndagstekstrække C


Tirsdag i 3. uge i fasten (III Ps)
Helgener:


Læsning Dan 3,25. 34 43

Azarja stod stille og bad; midt i ilden åbnede han munden og sagde:
“For dit navns skyld må du ikke prisgive os fuldstændigt
og ikke bryde din pagt.
Tag ikke din barmhjertighed fra os
for Abrahams, din vens, skyld,
for Isaks, din tjeners, skyld
og for Israels, din helliges, skyld;
dem lovede du,
at du ville gøre deres efterkommere så talrige som himlens stjerner
og som sandet ved havets bred.
Men vi er blevet det mindste af alle folk, Herre,
for vore synders skyld er vi i dag de ubetydeligste på hele jorden.
Nu er der ingen fyrste, profet eller leder,
der er hverken brændoffer, slagtoffer, afgrødeoffer eller røgelsesoffer,
vi har ikke noget sted, hvor vi kan bringe ofre til dig og finde
barmhjertighed.
Men tag nådigt imod os, når vi kommer med sønderbrudt sjæl og sønderknust ånd,
som om vi kom med brændofre af væddere og tyre,
med titusinder af fede lam.
Sådan skal vort offer til dig i dag være,
at vi er fuldt og helt med dig,
for de, der stoler på dig, bliver ikke til skamme.
Nu følger vi dig af hele vort hjerte, vi frygter dig
og søger dit ansigt;
gør os da ikke til skamme,
men vis os mildhed og stor barmhjertighed.
Udfri os, du som gør undere,
og giv dit navn ære, Herre.”

Vekselsang Sl 25,4 – 5ab. 6 – 7bc.8 – 9

R. Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed.

Vis mig dine veje, Herre,
lær mig dine stier!
Vejled mig i din sandhed og belær mig,
for du er min frelses Gud.

Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed,
som har været til fra evighed.
husk mig i din trofasthed,
fordi du er god, Herre.

Herren er god og retskaffen,
derfor belærer han syndere om vejen.
De ydmyge vejleder han i retfærdighed,
han lærer ydmyge sin vej.

Akklamation til Evangeliet Joel 2,12 13

Vend om til mig af hele jeres hjerte,
for jeg er nådig og barmhjertig.

Evangelium Matt 18,21 – 35

På den tid kom Peter til Jesus og spurgte: “Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?” Jesus svarede ham: “Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange.

Derfor: Himmeriget ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte ti tusind talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad: Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham hundrede denarer. Og han greb ham i struben og sagde: Betal, hvad du skylder! Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad: Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjenere nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvede og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde: Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin broder.”