23. ALM. SØNDAG B

05/09/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække II


23. ALM. SØNDAG. (III Ps)
Helgener:


1. læsning Es 35,4-7a

Læsning af profeten Esajas’ bog.

Sig til de urolige hjerter:
Vær stærke, frygt ikke!
Nu kommer jeres Gud med hævn,
Guds gengæld,
han kommer og frelser jer.
Da skal blindes øjne åbnes
og døves ører lukkes op;
da springer den halte som hjorten,
den stummes tunge bryder ud i jubel.
For vand vælder frem i ørkenen,
bække i ødemarken.
Det hede sand bliver til oaser,
den udtørrede jord til kildevæld.

Vekselsang Sl 146,6c-7.8-9a.9b-10

R. Min sjæl, lovpris Herren!

Eller:

Halléluja!

Herren bevarer sin troskab til evig tid,
som skaffer de undertrykte ret
og giver de sultne føde.

Herren sætter de fangne i frihed,
Herren åbner de blindes øjne,
Herren rejser de nedbøjede,
Herren elsker de retfærdige.
Herren beskytter de fremmede.

Herren bringer faderløse og enker på fode,
men fører de ugudelige på vildspor.
Herren er konge for evigt,
din Gud, Zion, i slægt efter slægt.

2. læsning Jak 2,1-5

Kære brødre og søstre! I kan ikke tro på vor Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, og så gøre forskel på folk. For hvis der kommer en mand ind i jeres forsamling iført en fornem dragt og med guldring på fingeren, og der så også kommer en fattig mand ind i snavset tøj, og I kun har øje for ham,

der bærer den fornemme dragt, og siger: “Vær så god, her sidder du godt,” men siger til den fattige: “Du kan stå dér eller sætte dig her på gulvet,” er I så ikke i modstrid med jer selv og har opkastet jer til dommere med onde tanker?

Hør, mine kære brødre, har Gud da ikke udvalgt dem, som er fattige i denne verden, til at være rige i troen og arvinger til det rige, som han har lovet dem, der elsker ham?

Akklamation til Evangeliet Jfr Matt 4,23

Halleluja!
Jesus forkyndte evangeliet om Riget
og helbredte al sygdom og lidelse blandt folket.

Evangelium Mark 7,31-37

Jesus drog bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilæas Sø midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge; og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham: “Effatha!” – det betyder: “Luk dig op!” Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen; men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældede af forundring og sagde: “Han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale.