33. ALM. SØNDAG A

15/11/2020 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække A
Hverdagstekstrække II


33. ALM. SØNDAG. (I Ps)
Helgener:
De fattiges søndag


1. læsning Ordspr 31,10-13. 19-20. 30-31

En dygtig kvinde, hvor findes hun?
Hun er langt mere værd end perler.
Hendes mand stoler på hende,
det skorter ikke på udbytte.
Hun handler godt imod ham, aldrig ondt,
så længe hun lever.
Hun sørger for uld og hør,
ivrigt arbejder hendes hænder.
Hendes hænder sætter rokken i gang,
hendes fingre griber om tenen.
Hun åbner sin hånd for den hjælpeløse,
hun rækker hænderne frem mod den fattige
Yndighed er bedrag, og skønhed er tomhed,
men en kvinde, der frygter Herren, skal berømmes.
Lad hende nyde frugten af sit arbejde,
lad hendes gerninger berømme hende i portene.

Vekselsang Sl 128,1-2.3.4-5

R. Lykkelig hver den, der frygter Herren.

Lykkelig hver den, der frygter Herren
og vandrer ad hans veje.
Hvad dine hænder frembringer, skal du selv nyde,
lykkelig er du, det skal gå dig vel.
Som en frugtbar vinstok
er din hustru i dit hus.
Som nyplantede oliventræer
sidder dine sønner omkring dit bord.

Ja, sådan velsignes den mand,
der frygter Herren.

Herren velsigne dig fra Zion,
så du ser Jerusalems lykke,
så længe du lever.

2. læsning 1 Thess 5,1-6

Brødre og søstre. Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der kommer som en tyv om natten. Når folk siger: “Fred og ingen fare!” da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket. Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru.

Akklamation til Evangeliet Joh 15,4.5b

Halleluja!
Bliv i mig, og jeg bliver i jer.
Den, der bliver i mig, han bærer megen frugt.

Evangelium Matt 25,14-30. I stedet for den længere læsning kan den korte anvendes.

Jesus fortalte sine disciple følgende lignelse:
“Med Himmeriget er det som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver efter hans evne; så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået én talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde: Herre, du betroede mig fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! Også han med de to talenter kom og sagde: Herre, du betroede mig to talenter; se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde: Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.”


* I stedet for foranstående længere læsning kan følgende korte anvendes:

Jesus fortalte sine disciple følgende lignelse:
“Med Himmeriget er det som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver efter hans evne; så rejste han. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde: Herre, du betroede mig fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.” Hans herre sagde til ham: “Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde!”