20. ALM. SØNDAG C

14/08/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


20. ALM. SØNDAG. (IV Ps)
Helgener:


1. læsning Jer 38,4-6. 8-10

Da sagde stormændene til kongen: “Denne mand skal lide døden! Han tager modet fra de krigere, der er tilbage i byen, og fra hele folket, når han taler sådan til dem. For denne mand tilstræber ikke folkets lykke, men dets ulykke.” Kong Sidkija sagde: “Han er i jeres hånd!” For kongen kunne intet stille op mod dem. Så tog de Jeremias og kastede ham i kongesønnen Malkijas cisterne i vagtgården; de firede ham ned med reb. Der var ikke vand i cisternen, kun dynd, og Jeremias sank ned i dyndet.

Ebed-Melek kom fra paladset og sagde til kongen: “Herre konge, det er ondt, hvad de mænd har gjort mod profeten Jeremias; de har kastet ham i en cisterne, og dér vil han dø af sult, for der er ikke mere brød i byen.” Kongen befalede nubieren Ebed-Melek: “Tag tredive mænd med dig, og træk profeten Jeremias op af cisternen, før han dør “.

Vekselsang Sl 40,2.3.4.18

R. Skynd dig til hjælp, Herre!

Eller:

Halléluja!

Jeg satte alt mit håb til Herren,
og han bøjede sig ned til mig
og hørte mit råb om hjælp;

Han trak mig op af undergangens grav,
op af slam og dynd;
han satte min fod på klippen,
så jeg stod fast.

Han lagde mig en ny sang i munden,
en lovsang til vor Gud.
Mange skal se det og frygte,
og de skal stole på Herren.

Jeg er hjælpeløs og fattig,
Herren vil tage sig af mig.
Du er min hjælper og befrier,
tøv ikke, min Gud.

2. læsning Hebr 12,1-4

Brødre og søstre! Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Endnu har I ikke stridt så hårdt i jeres kamp mod synden, at det har kostet blod.

Akklamation til Evangeliet Joh 10,27

Halleluja!
Mine får hører min røst, og jeg kender dem,
og de følger mig.

Evangelium Luk 12,49-53

På den tid sagde Jesus til sine disciple: “Ild er jeg kommet for at kaste på jorden, og hvor ville jeg ønske, at den allerede havde fænget. Men en dåb skal jeg døbes med, og hvor det knuger mig, indtil den er fuldendt. Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred, men splid. Fra nu af vil fem i samme hus være i splid, tre mod to og to mod tre, far i splid med søn, og søn med far, mor med datter, og datter med mor, svigermor med sin svigerdatter, og svigerdatter med sin svigermor.”