4. SØNDAG I ADVENT A

18/12/2022 Hele dagen

 


Adventstiden II


4. søndag i advent (IV Ps)
Helgener:


1. læsning Es 7,10-14

I de dage sagde Herren til kong Akaz: “Bed om et tegn fra Herren din Gud, nede fra dødsriget eller oppe fra det høje.” Akaz svarede: “Jeg vil ikke bede om noget tegn, for jeg vil ikke udæske Herren.” Da sagde Esajas: “Hør nu, Davids hus. Er det ikke nok, at I er mennesker til besvær? Skal I også besvære min Gud? Men Herren vil selv give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel.

Vekselsang Sl 24,1-2.3-4ab.5-6

R. Herren skal drage ind, Han er ærens konge!

Jorden med alt, hvad den rummer,
verden og dens beboere, tilhører Herren,
for han har grundlagt den på havene,
grundfæstet den på strømmene.

Hvem kan drage op til Herrens bjerg,
hvem kan stå på hans hellige sted?
Den som har skyldfrie hænder og et rent hjerte,
den som ikke farer med løgn.

Han henter velsignelse hos Herren
og retfærdighed hos sin frelses Gud.
Sådan er den slægt, som søger ham,
som søger dit ansigt, Jakobs Gud.

2. læsning Rom 1,1-7

Fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i De hellige Skrifter, evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt, i kraft af helligheds ånd stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået nåde og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus.

Til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige.
Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!

Akklamation til Evangeliet Matt 1,23

Halleluja!
Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn,
og de skal give ham navnet Immanuel.

Evangelium Matt 1,18-24

Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: “Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.”

Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: “Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel” – det betyder: Gud med os.