Onsdag i 3. uge i advent

14/12/2022 Hele dagen

Adventstiden I
Søndagstekstrække A


Onsdag i 3. uge i advent (III Ps)
Helgener: Johannes af Korset, præst og kirkelærer († 1591) (m)


Læsning Es 45,6b-8. 18. 21b-25

Jeg er Herren, der er ingen anden!
Jeg danner lys og skaber mørke,
jeg frembringer fred og skaber ulykke,
jeg, Herren, frembringer alt dette.
Lad det dryppe fra oven, himmel,
lad retfærd strømme ned fra skyerne!
Jorden skal åbne sig,
frelsen gro frem,
og retfærd skal spire.
Jeg, Herren, skaber det.

Dette siger Herren,
himlens skaber, han som er Gud,
han som dannede jorden og frembragte den,
han som grundfæstede den;
han skabte den ikke i tomhed,
men dannede den til beboelse:
Jeg er Herren, der er ingen anden.
Der er ingen anden Gud end mig,
en retfærdig Gud, en Gud der frelser,
der er ingen anden end mig.
Vend dig til mig, og bliv frelst,
hele du vide jord!
For jeg er Gud, der er ingen anden.
Jeg sværger ved mig selv,
sandhed udgår af min mund,
ord, der ikke vender tilbage:
For mig skal hvert knæ bøje sig,
hver tunge skal sværge ved mig.
Om mig skal man sige: Kun hos Herren
er der retfærdighed og styrke.
Alle, der raser mod ham,
skal komme til ham og blive til skamme.
Hele Israels slægt
får ret og fryder sig over Herren.

Vekselsang Sl 85,9-10.11-12.13-14

R. Lad det dryppe fra oven, himmel,
lad retfærd strømme ned  fra skyerne.

Jeg vil høre, hvad Gud siger,
Herren taler jo fred
til sit folk, til sine fromme,
de må ikke vende sig til dårskab.
Hans frelse er dem nær, der frygter ham,
og herligheden skal bo i vort land.

Troskab og sandhed mødes,
retfærdighed og fred kysser hinanden.
Sandhed spirer frem af jorden,
retfærdighed ser ned fra himlen.

Ja, Herren giver lykke,
og vort land giver sin afgrøde.
Retfærdighed går foran ham,
og fred følger i hans spor.

Akklamation til Evangeliet Es 40,9b. 10a

Halleluja!
Råb højt, Jerusalems budbringer,
råb uden frygt!
Her kommer jeres Gud!
Gud Herren kommer i styrke.

Evangelium Luk 7,18b-23

Johannes kaldte to af sine disciple til sig og sendte dem til Herren for at spørge: »Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?« Da mændene var nået frem til Jesus, sagde de: »Johannes Døber har sendt os til dig for at spørge: Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?« Jesus havde netop helbredt mange mennesker for sygdomme, lidelser og onde ånder, og mange blinde havde han givet synet. Og han svarede dem: »Gå hen og fortæl Johannes, hvad I har set og hørt: Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører; døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarges på mig.«