BENEDIKT

11/07/2022 Hele dagen

Onsdag. BENEDIKT, abbed, værnehelgen for Europa († 547) (f)
Helgener: Benedikt, abbed


Læsning Ordspr 2,1-9

Min søn, hvis du tager imod mine ord
og gemmer mine bud hos dig,
så du lader øret lytte til visdom
og vender hjertet mod forstandighed,
ja, hvis du råber på indsigt
og løfter din røst efter forstandighed,
hvis du leder efter den som efter sølv,
søger efter den som efter skatte,
da forstår du, hvad det er at frygte Herren,
da opnår du kundskab om Gud.
For Herren giver visdom,
fra hans mund kommer kundskab og forstandighed;
han har forråd af fornuft til de retskafne,
han er skjold for dem, der vandrer retsindigt;
han beskytter de rette stier
og vogter sine trofastes vej.
Da forstår du retfærdighed, ret og retskaffenhed,
alle de gode veje.

Vekselsang Sl 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11

R. Jeg vil love Herren til hver en tid.

eller:

Smag og se, at Herren er god.

Jeg vil prise Herren til alle tider,
min mund skal altid lovsynge ham.
Jeg fryder mig over Herren,
de ydmyge hører det med glæde.

Ophøj Herren sammen med mig,
sammen vil vi hylde hans navn!
Jeg søgte Herren, og han svarede mig,
han befriede mig for al min frygt.

De, som retter blikket mod ham, stråler af glæde,
deres ansigter skal ikke forgræmmes.
Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham,
han frelste ham af alle hans trængsler.

Herrens engel lejrer sig
omkring dem, der frygter ham,
og han udfrier dem.
Smag og se, at Herren er god;
lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham.

Frygt Herren, I hans hellige,
for de, der frygter ham, lider ingen mangel.
Løver kan lide nød og sulte,
men de, der søger Herren, mangler intet godt.

Akklamation til Evangeliet Matt 5,3

Halleluja!
Salige er de fattige i ånden,
for Himmeriget er deres.

Evangelium Matt 19,27-29

Peter tog ordet og sagde til Jesus: »Se, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får så vi?« Jesus sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: Ved verdens genfødelse, når Menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. Enhver, som har forladt hjem eller brødre eller søstre eller far eller mor eller børn eller marker for mit navns skyld, får det hundreddobbelt igen og arver evigt liv.«