JOMFRU MARIAS FREMSTILLING I TEMPLET

21/11/2022 Hele dagen

Helgener: Jomfru Marias fremstilling i templet (m)


Læsning Zak. 2, 14 – 17

 Du skal juble og glæde dig, Zions datter,
for nu kommer jeg
og tager bolig hos dig,
siger Herren.

 På den dag skal mange folkeslag slutte sig til Herren og være mit folk, og jeg tager bolig hos dig. Så vil du forstå, at Hærskarers Herre har sendt mig til dig.  Herren vil tage Juda i besiddelse som sin ejendom i det hellige land, og han vil udvælge Jerusalem på ny.

 Vær stille for Herren, alle mennesker!
For han bryder op fra sin hellige bolig.

Vekselsang Luk. 1, 46b-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R. Den Mægtige har gjort store ting mod mig;
helligt er hans navn.

eller:
R. Salig er du, Jomfru Maria,
som bar den evige Faders Søn.

Min sjæl ophøjer Herren,
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!

 Han har set til sin ringe tjenerinde.
For herefter skal alle slægter prise mig salig,
thi den Mægtige har gjort store ting mod mig.
Helligt er hans navn,

 og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham,
varer i slægt efter slægt.
Han har øvet vældige gerninger med sin arm,
splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;

 han har styrtet de mægtige fra tronen,
og han har ophøjet de ringe;
sultende har han mættet med gode gaver,
og rige har han sendt tomhændet bort.

 Han har taget sig af sin tjener Israel
og husker på sin barmhjertighed
– som han tilsagde vore fædre –
mod Abraham og hans slægt til evig tid.

Akklamation til evangeliet

Halleluja, halleluja.
Lykkelig er du, Jomfru Maria,
og værdig til al lov og pris;
thi af dig opgik retfærdighedens sol,
Kristus, vor Gud.
Halleluja, halleluja.

Evangelium Matt 12.46-50

Endnu mens Jesus talte til folkeskarerne, da stod hans mor og hans brødre udenfor og søgte at få ham i tale.  Og der var en, der sagde til ham: »Se, din mor og dine brødre står udenfor og vil tale med dig.« Men han svarede ham, der sagde det til ham: »Hvem er min mor, og hvem er mine brødre?«  Og han pegede på sine disciple og sagde: »Se, her er min mor og mine brødre.  For den, der gør min himmelske faders vilje, er min bror og søster og mor.«