Mandag i 7. uge i påsken

03/06/2019 Hele dagen

Påsketid
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække I


Mandag i 7. uge i påsken (III Ps).
Helgener: Karl Lwanga og lidelsesfæller, martyrer (†1886) (m)
Pinsenovene


Læsning ApG 19,1-8

Mens Apollos var i Korinth, var Paulus rejst gennem egnene inde i landet og var kommet ud til Efesos. Dér mødte han nogle disciple og spurgte dem: »Fik I Helligånden, da I kom til tro?« De svarede: »Vi har ikke engang hørt, at der er en Helligånd.« Paulus spurgte: »Hvilken dåb blev I da døbt med?« De svarede: »Med Johannes’ dåb.« Så sagde Paulus: »Jo­hannes døbte med omvendelsesdåb og sagde til folket, at de skulle tro på ham, der fulgte efter, det vil sige på Jesus.« Da de hørte det, blev de døbt i Herren Jesu navn, og da Paulus lagde hænderne på dem, kom Helligånden over dem, og de talte i tunger og profeterede. Der var vel i alt tolv mand.
Paulus kom i synagogen og talte frimodigt i tre måneder. Han førte samtaler med folk og overbeviste dem om Guds rige.

Vekselsang Sl 68,2-3. 4-5ac. 6-7ab

R. Jordens kongeriger, syng for Gud.

eller:

Halleluja!

Gud rejser sig, hans fjender spredes,
og hans modstandere flygter for ham.
Som røg vejres bort,
og som voks smelter for ilden,
går de uretfærdige til grunde foran Gud.

Men de retfærdige jubler og glæder sig,
de fryder sig i glæde for Guds ansigt.
Syng for Gud, lovsyng hans navn,
Jahve er hans navn, fryd jer for hans ansigt!

Faderløses fader og enkers forsvarer
er Gud i sin hellige bolig.
Gud giver de ensomme et sted at bo,
han fører fanger ud og giver dem lykke.

Akklamation til Evangeliet Kol 3,1

Halleluja!
Når I nu er oprejst med Kristus,
så søg det, som er i himlen,
dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd.

Evangelium Joh 16,29-33

På den tid sagde Jesu disciple til ham: »Nu taler du ligeud, og du bruger ikke billeder. Nu ved vi, at du ved alt og ikke har brug for, at nogen spørger dig. Derfor tror vi, at du er udgået fra Gud.« Jesus svarede dem: »Tror I nu? Der kommer en time, ja, den er kommet, da I skal spredes hver til sit og efterlade mig alene. Men jeg er ikke alene, for Faderen er med mig. Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden.«