Onsdag i 6. uge i påsken

25/05/2022 Hele dagen

Påsketid
Søndagstekstrække  C


Onsdag i 6. uge i påsken (II Ps).
Helgener: Beda den Ærværdige, præst og kirkelærer († 735)
———— Gregor VII, pave († 1085)
————-Maria Magdalene af Pazzi, jomfru († 1607)
Biskoppens opfordring til at bede Pinsenovene


Læsning ApG 17,15. 22-18,1

Paulus’ ledsagere bragte ham til Athen og rejste så tilbage til Silas og Timotheus med besked om, at de skulle komme til ham så hurtigt som muligt. Så stod Paulus frem midt på Areopagos og sagde: »Athenere! Jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften: For en ukendt gud. Det, I således ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er Herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting; og af ét menneske har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. For i ham lever vi, ånder vi og er vi, som også nogle af jeres digtere har sagt: Vi er også af hans slægt. Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller sølv eller sten, formet ved menneskets kunst og snilde. Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig, for han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil; og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde.«

Da de hørte om dødes opstandelse, spottede nogle, men andre sagde: »Det vil vi høre dig tale om en anden gang.« Dermed forlod Paulus forsamlingen. Men nogle mænd sluttede sig til ham og troede, blandt dem Dionysios, som var medlem af Areopagosforsamlingen, og en kvinde, der hed Damaris, og flere andre.

Derpå forlod Paulus Athen og kom til Korinth.

Vekselsang Sl 148,1-2.11-12ab. 12c-14a. 14bcd

R. Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.

eller:

Halleluja!

Lovpris Herren i himlen,
lovpris ham i det højeste!
Lovpris ham, alle hans engle,
lovpris ham, hele hans hær!

Alle jordens konger og folk,
alle jordens stormænd og dommere,
unge mænd og piger,
gamle og unge!

De skal lovprise Herrens navn,
for hans navn alene er ophøjet,
hans herlighed når ud over jord og himmel.

Han løftede sit folks horn.
Alle hans fromme skal lovprise ham,
Israel, det folk, der står ham nær!

Akklamation til Evangeliet Joh 14,16

Halleluja!
Jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand,
som skal være hos jer til evig tid.

Evangelium Joh 16,12-15

På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer.«