Onsdag i 7. uge i påsken

01/06/2022 Hele dagen

Påsketid
Søndagstekstrække C


Onsdag i 7. uge i påsken (III Ps).
Helgener: Justinus, martyr († 166) (m)
Pinsenovene 6. dag


Læsning ApG 20,28-38

I de dage talte Paulus til de ældste fra Efesos og sagde: »Tag vare på jer selv og på hele hjorden; i den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod. Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne hjorden._Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig. Derfor skal I være på vagt. Og husk på, at jeg gennem tre år uophørligt, nat og dag, har vejledt hver enkelt under tårer.
Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle dem, der er helliget. Sølv eller guld eller tøj har jeg ikke forlangt af nogen. I ved selv, at disse hænder har tjent til alt, hvad jeg og mine medarbejdere havde brug for. Jeg har vist jer, at ved at arbejde sådan bør man tage sig af de svage og huske på de ord, Herren Jesus selv sagde: Det er saligere at give end at få.«
Da Paulus havde sagt det, knælede han og bad sammen med dem. _Alle brast i gråd, og de faldt Paulus om halsen og kyssede ham. Det, der smertede dem mest, var hans ord om, at de aldrig mere skulle få ham at se. Så fulgte de ham til skibet.

Vekselsang Sl 68,29‑30.33‑35a.35b‑36c

R. I jordens riger, syng for Gud.

eller:

Halleluja!

Opbyd din styrke, Gud,
den styrke, Gud, du har vist os,
fra dit tempel i Jerusalem;
konger skal bringe dig gaver.

Jordens kongeriger, syng for Gud,
lovsyng Herren,
som rider hen over ældgamle himle,
hør, han løfter sin røst, en vældig røst.

Giv Gud hæder,
hans højhed er over Israel,
og hans styrke i skyerne.
Lovet være Gud!

Akklamation til Evangeliet Joh 17,17b. a

Halleluja!
Dit ord er sandhed;
Hellig dem i sandheden.

Evangelium Joh 17,11b‑19

På den tid talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde: »Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi. Da jeg var sammen med dem, holdt jeg dem fast ved dit navn, det du har givet mig, og jeg vogtede dem, og ingen af dem gik fortabt, undtagen fortabelsens søn, for at Skriften skulle gå i opfyldelse. Nu kommer jeg til dig; og sådan taler jeg i verden, for at de fuldt ud må have min glæde i sig. Jeg har givet dem dit ord; og verden har hadet dem, fordi de ikke er af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde. De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden._Jeg helliger mig selv for dem, for at de også kan være helliget i sandheden. «