Onsdag i 3. uge i påsken

04/05/2022 Hele dagen

Påsketid
Søndagstekstrække C


Onsdag i 3. uge i påsken . (III Ps).
Helgener:


Læsning ApG 8,1b-8

Samme dag udbrød der en stor forfølgelse af menigheden i Jerusalem, og alle undtagen apostlene blev spredt ud over Judæa og Samaria. Der var nogle fromme mænd, som begravede Stefanus og holdt en stor ligklage over ham. Men Saulus søgte at tilintetgøre menigheden, han trængte ind i det ene hus efter det andet, slæbte både mænd og kvinder ud og fik dem fængslet.

De, der var blevet spredt, begyndte nu at drage rundt og forkynde ordet.

Filip tog ned til byen i Samaria og prædikede for dem om Kristus. Og i folkeskarerne var alle som én optaget af det, Filip sagde, når de lyttede til ham og så de tegn, han gjorde; for mange af dem, der var besat af urene ånder, dem fór de ud af med råb og høje skrig, og mange lamme og halte blev helbredt. Og der blev stor glæde i den by.

Vekselsang Sl 66,1-3a.4-5.6-7a

R. Bryd ud i fryderåb for Gud, hele jorden.

eller:

Halleluja!

Bryd ud i fryderåb for Gud, hele jorden,
lovsyng hans herlige navn,
giv ham ære og pris!
Sig til Gud:
Hvor er dine gerninger frygtindgydende.

Hele jorden kaster sig ned for dig
og lovsynger dig, de lovsynger dit navn.
Kom og se Guds gerninger,
hans handlinger indgyder mennesker frygt;

Han forvandlede hav til tørt land,
så de gik gennem strømmen til fods.
Lad os da glæde os over ham!
Han hersker for evigt med vælde.

Akklamation til Evangeliet Joh 6,40

Halleluja!
Enhver, som ser Sønnen og tror på ham, skal have evigt liv,
og jeg skal oprejse ham på den yderste dag.

Evangelium Joh 6,35-40

På den tid sagde Jesus til folkeskaren: »Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.

Men som jeg har sagt til jer: I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort; for jeg er kommet ned fra himlen, ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Og hans vilje er, at jeg ikke skal miste noget af alt det, han har givet mig, men oprejse det på den yderste dag. For min faders vilje er, at enhver, som ser Sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag.«