Lørdag i 5. uge i påsken

21/05/2022 Hele dagen

Påsketid
Søndagstekstrække C


Lørdag i 5. uge i påsken (I Ps)
Helgener: Kristoffer Magallánes, præst (†1927), og lidelsesfæller, martyrer
————(† 1915 – 1937)
———– Eugène de Mazenod († 1861) kan fejres


Læsning ApG 16,1-10

Paulus kom til Derbe og Lystra. Og se, dér var der en discipel ved navn Timotheus, som var søn af en troende jødisk kvinde og en græsk far. Timotheus var velanskrevet hos brødrene i Lystra og Ikonion. Ham ville Paulus gerne have til at rejse med sig, så han omskar ham af hensyn til jøderne i de egne; for alle vidste, at hans far var græker. Efterhånden som de rejste gennem byerne, overbragte de menighederne de bestemmelser, som apostlene og de ældste i Jerusalem havde vedtaget, og pålagde dem at leve efter dem. Således blev menighederne styrket i troen og voksede dagligt i tal.

De rejste gennem Frygien og det galatiske land, da de af Helligånden var blevet hindret i at tale ordet i provinsen Asien. Og da de kom hen i nærheden af Mysien, forsøgte de at rejse til Bitynien, men det tillod Jesu ånd dem ikke. Så rejste de gennem Mysien og kom ned til Troas. Og om natten havde Paulus et syn: Der stod en mand fra Makedonien og bad ham: »Kom over til Makedonien og hjælp os!« Da han havde haft det syn, forsøgte vi straks at rejse til Makedonien, for vi forstod, at Gud havde kaldet os til at forkynde evangeliet for dem.

Vekselsang Sl 100,2.3.5

R. Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden!

eller:

Halleluja!

Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden!
Tjen Herren under glædessang,
træd frem for ham under jubel!

Forstå, at Herren er Gud,
han har skabt os, og ham hører vi til,
vi er hans folk og de får, han vogter.

For Herren er god,
hans trofasthed varer til evig tid,
hans troskab i slægt efter slægt.

Akklamation til Evangeliet Kol 3,1

Halleluja!
Når I nu er oprejst med Kristus,
så søg det, som er i himlen,
dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd.

Evangelium Joh 15, 18-21

På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. Husk det ord, jeg sagde til jer: En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer; har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres. Men alt det skal de gøre mod jer på grund af mit navn, fordi de ikke kender ham, som har sendt mig.«