Lørdag i 7. uge i påsken

04/06/2022 Hele dagen

Påsketid
Søndagstekstrække C


Lørdag i 7. uge i påsken (III Ps)
Helgener:
Bededag for præste- og ordenskald
Pinsenovene 9. dag
Lørdag aften: Pinsevigilie


Læsning ApG 28,16‑20. 30‑31

Da vi var kommet ind til Rom, fik Paulus tilladelse til at bo for sig selv sammen med den soldat, der skulle bevogte ham.
Tre dage senere sammenkaldte Paulus jødernes førende mænd. Da de var forsamlet, sagde han: »Brødre! Jeg har intet gjort imod folket eller imod fædrenes skikke, alligevel er jeg blevet udleveret fra Jerusalem til romerne som fange. Efter at de havde forhørt mig, ville de løslade mig, fordi jeg ikke var skyldig i noget, der kræver dødsstraf. Men jøderne gjorde indsi­gelse, og jeg blev nødt til at indanke min sag for kejseren, dog ikke fordi jeg havde noget at anklage mit folk for. Det er altså grunden til, at jeg har bedt om at måtte træffe jer og tale til jer; for jeg bærer denne lænke på grund af Israels håb.«
Paulus blev nu hele to år i sin lejede bolig og tog imod alle, der kom til ham. Han prædikede om Guds rige og lærte dem om Herren Jesus Kristus, med fuld frimodighed, uden hindring.

Vekselsang Sl 11,4.5&7

R. De retskafne skal se dit ansigt, Herre.

eller:

Halleluja!

Herren er i sit hellige tempel,
Herrens trone er i himlen.
Hans øjne iagttager,
hans blik prøver menneskene.

Herren prøver retfærdige og uretfærdige,
og han hader dem, der elsker vold.
For Herren er retfærdig, han elsker ret,
de retskafne skal se hans ansigt.

Akklamation til Evangeliet Joh 16,7. 13

Halleluja!
Jeg vil sende sandhedens Ånd til jer, siger Herren;
Han skal vejlede jer i hele sandheden.

Evangelium Joh 21,20‑25

Da Peter vendte sig om, ser han den discipel følge efter, som Jesus elske­de, og som ved måltidet havde siddet lige ved siden af ham og spurgt: Herre, hvem er det, der skal forråde dig? Da nu Peter så ham, sagde han til Jesus: »Herre, hvad så med ham?« Jesus sagde til Peter: »Hvis jeg vil, at han skal leve, til jeg kommer, hvad angår det så dig? Følg du mig!« Da kom det forlydende ud blandt brødrene, at den discipel ikke skulle dø. Men Jesus havde ikke sagt, at han ikke skulle dø, men: Hvis jeg vil, at han skal leve, til jeg kommer, hvad angår det så dig?
Det er den discipel, som vidner om dette, og som har skrevet dette, og vi ved, at hans vidnesbyrd er sandt.
Der er også mange andre ting, Jesus har gjort; hvis der skulle skrives om dem én for én, tror jeg ikke, at hele verden kunne rumme de bøger, som så måtte skrives.