6. SØNDAG I PÅSKEN A

17/05/2020 Hele dagen

Påsketid
Søndagstekstrække A
Hverdagstekstrække II


6. søndag i påsken (II Ps)
Helgener:


1. læsning ApG 8,5-8. 14-17

Filip tog ned til byen i Samaria og prædikede for dem om Kristus. Og i folkeskarerne var alle som én optaget af det, Filip sagde, når de lyttede til ham og så de tegn, han gjorde; for mange af dem, der var besat af urene ånder, dem fór de ud af med råb og høje skrig, og mange lamme og halte blev helbredt. Og der blev stor glæde i den by.

Da apostlene i Jerusalem hørte, at Samaria havde taget imod Guds ord, sendte de Peter og Johannes ned til dem. Da de kom derned, bad de for dem om, at de måtte få Helligånden; for den var endnu ikke kommet over nogen af dem, de var kun blevet døbt i Herren Jesu navn. De lagde så hænderne på dem, og de fik Helligånden.

Vekselsang Sl 66,1-3a.4-5.6-7a.16 & 20

R. Bryd ud i fryderåb for Gud, hele jorden.

eller:

Halleluja!

Bryd ud i fryderåb for Gud, hele jorden,
lovsyng hans herlige navn,
giv ham ære og pris!

Sig til Gud:
Hvor er dine gerninger frygtindgydende.
Hele jorden kaster sig ned for dig
og lovsynger dig, de lovsynger dit navn.

Kom og se Guds gerninger,
hans handlinger indgyder mennesker frygt;
Han forvandlede hav til tørt land,
så de gik gennem strømmen til fods.
Lad os da glæde os over ham!
Han hersker for evigt med vælde.

Alle I, som frygter Gud,
kom og hør, så skal jeg fortælle,
hvad han har gjort for mig.
Lovet være Gud!
Han har ikke afvist min bøn
og taget sin trofasthed fra mig.

2. læsning 1 Pet 3,15-18

Højtelskede brødre og søstre! I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har, men I skal gøre det med sagtmodighed og gudsfrygt og med en god samvittighed, for at de, der håner jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer. For det er bedre, om det er Guds vilje, at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde. For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i Ånden.

Akklamation til Evangeliet Joh 14,23

Halleluja!
Den, der elsker mig,
vil holde fast ved mit ord,
siger Herren;
og min fader vil elske ham,
og vi skal komme til ham.

Evangelium Joh 14,15-21

På den tid sagde Jesus til sine disciple:

” Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.”