14. ALM. SØNDAG C

03/07/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


14. ALM. SØNDAG C
Helgener:


1. læsning Es 66,10-14c

Glæd jer med Jerusalem,
fryd jer med hende,
alle I, der elsker hende;
tag del i hendes glæde,
alle I, der sørgede over hende.
Så skal I drikke og mættes
og finde ro ved hendes bryst,
I skal die og glæde jer
ved hendes dejlige bryst.

For dette siger Herren:
Jeg leder til hende
en flod af velstand
og folkenes rigdom
i en rivende strøm.
Hendes børn skal bæres ved hoften
og vugges på knæ.
Som en mor trøster sit barn,
trøster jeg jer,
så I finder trøst hos Jerusalem.
Når I ser det, skal jeres hjerte glæde sig,
og jeres krop skal trives som græs.
Da giver Herrens magt sig til kende for hans tjenere
og hans vrede for hans fjender.

Vekselsang Sl 66,1-3a.4-5.6-7a.16&20

R. Bryd ud i fryderåb for Gud, hele jorden.

Eller:

Halléluja!

Bryd ud i fryderåb for Gud, hele jorden,
lvsyng hans herlige navn,
giv ham ære og pris!
Sig til Gud:
Hvor er dine gerninger frygtindgydende.

Hele jorden kaster sig ned for dig
og lovsynger dig, de lovsynger dit navn.
Kom og se Guds gerninger,
hans handlinger indgyder mennesker frygt;

Han forvandlede hav til tørt land,
så de gik gennem strømmen til fods.
Lad os da glæde os over ham!
Han hersker for evigt med vælde.

Alle I, som frygter Gud,
kom og hør, så skal jeg fortælle,
hvad han har gjort for mig.
Lovet være Gud!
Han har ikke afvist min bøn
og taget sin trofasthed fra mig.

2. læsning Gal 6,14-18

Brødre og søstre!
Gid det aldrig må ske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors; ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden. For om man er omskåret eller ej, betyder ikke noget, men det gør en ny skabelse. Og alle, som vil leve efter denne regel: Fred og barmhjertighed være med dem, og med Guds Israel!

Herefter må ingen volde mig besvær; for jeg bærer Jesu sårmærker på min krop.

Vor Herre Jesu Kristi nåde være med jeres ånd, brødre! Amen.

Akklamation til Evangeliet Kol 3,15a&16a

Halleluja!
Kristi fred skal råde i jeres hjerter;
Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer.

Evangelium Luk 10,1-12. 17-20 eller: 10,1-9

På den tid udpegede Herren tooghalvfjerds andre og sendte dem i forvejen, to og to, til alle de byer og steder, hvor han selv agtede sig

hen. Han sagde til dem: “Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Gå! Se, jeg sender jer ud som lam blandt ulve. Tag ikke pung med, ikke taske, ikke sko, og hils ikke på nogen undervejs. Når I kommer ind i et hus, skal I først sige: Fred være med dette hus! Og bor der et fredens barn dér, skal jeres fred hvile over det, men hvis ikke, skal den vende tilbage til jer. Bliv boende i det hus, spis og drik, hvad de byder jer, for en arbejder er sin løn værd. Flyt ikke fra hus til hus. Og når I kommer til en by, og man tager imod jer, spis så, hvad der sættes frem for jer. Helbred de syge i byen og sig til dem: Guds rige er kommet nær til jer.

Men når I kommer til en by og man ikke tager imod jer, gå så ud på gaderne og råb: Selv det støv fra jeres by, som hænger ved vore fødder, kan I beholde – vi børster det af; men det skal I vide: Guds rige er kommet nær! Jeg siger jer: På dommedag skal det gå Sodoma tåleligere end den by.

De tooghalvfjerds vendte glade tilbage og fortalte: “Herre, selv dæmonerne adlyder os i dit navn.” Da sagde han til dem: “Jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn. Se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner og magt over hele fjendens styrke, og intet vil kunne skade jer. Dog, glæd jer ikke over, at ånderne adlyder jer; men glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene.”


eller: Luk 10,1-9

På den tid udpegede Herren tooghalvfjerds andre og sendte dem i forvejen, to og to, til alle de byer og steder, hvor han selv agtede sig

hen. Han sagde til dem: “Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Gå! Se, jeg sender jer ud som lam blandt ulve. Tag ikke pung med, ikke taske, ikke sko, og hils ikke på nogen undervejs. Når I kommer ind i et hus, skal I først sige: Fred være med dette hus! Og bor der et fredens barn dér, skal jeres fred hvile over det, men hvis ikke, skal den vende tilbage til jer. Bliv boende i det hus, spis og drik, hvad de byder jer, for en arbejder er sin løn værd. Flyt ikke fra hus til hus. Og når I kommer til en by, og man tager imod jer, spis så, hvad der sættes frem for jer. Helbred de syge i byen og sig til dem: Guds rige er kommet nær til jer.