31. ALM. SØNDAG C

30/10/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


31. ALM. SØNDAG (III Ps).

Helgener:
Kollekt for verdensmissionen


1. læsning Visd 11,23-12,2

Herre, fordi du formår alt, forbarmer du dig over alle, og du bærer over med menneskers synder, for at de skal omvende sig;
thi du elsker alt, hvad der er til, og afskyr ikke noget af, hvad du har skabt, ej heller har du frembragt noget, som du hader.

Hvorledes skulle noget kunne bestå, dersom du ikke havde villet det, eller noget blive bevaret, hvis det ikke var kaldt frem af dig?

Du viser skånsel mod alt, fordi det er dit, o Hersker, du ven af alt levende.

Din uforgængelige Ånd er jo i alle.

Derfor straffer du først lidt efter lidt dem, som falder, og advarer dem ved at minde om det, hvori de har syndet, for at de, når de har brudt med ondskaben, kan tro på dig, Herre.

Vekselsang Sl 145,1-2.8-9.10-11.13-14

R. Jeg vil prise dit navn, min Gud og konge,
for evigt og altid.

Jeg vil hylde dig, min Gud og konge,
jeg vil prise dit navn for evigt og altid.
Hver dag vil jeg prise dig,
jeg vil lovprise dit navn for evigt og altid.

Herren er nådig og barmhjertig,
sen til vrede og rig på troskab.
Herren er god mod alle,
hans barmhjertighed gælder alle hans skabninger.

Alle dine skabninger, Herre, takker dig,
dine fromme priser dig.
De fortæller om dit herlige kongedømme
og taler om din styrke.

Dit kongedømme består i al evighed,
dit herredømme i slægt efter slægt.
Herren støtter alle, der falder,
og rejser alle de nedbøjede.

2. læsning 2.Tess. 1,11-2,2

Brødre og søstre! Vi beder også altid for jer om, at vor Gud vil gøre jer værdige til hans kaldelse og med kraft fylde jer med alle gode forsætter og alle troens gerninger, for at vor Herre Jesu navn må blive herliggjort i jer, og I i ham, ved vor Guds og Herren Jesu Kristi nåde.

Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føres sammen med ham, så lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller af et ord eller af et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående.

Akklamation til Evangeliet Jfr Joh 3,16

Halleluja!
Således elskede Gud verden,
at han gav sin enbårne søn,
for at enhver, som tror på ham, skal have evigt liv.

Evangelium Luk 19,1-10

På den tid kom Jesus ind i Jeriko og gik gennem byen. Dér var der en mand, som hed Zakæus, han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfigentræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde: “Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg være gæst i dit hus.” Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde: “Han er gået ind som gæst hos en syndig mand.” Men Zakæus stod frem og sagde til Herren: “Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage.” Da sagde Jesus om ham: “I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.”