26. ALM. SØNDAG C

25/09/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


26. ALM. SØNDAG (II Ps)

Helgener:
“Livets dag”


1. læsning Amos 6,1a. 4-7

Således siger Herren den Almægtige:
Ve de sorgløse på Zion.
De ligger på elfenbenslejer,
henslængt på deres divaner,
og spiser lam fra småkvæget
og kalve fra fedekvæget.
De skråler til harpespil
og finder på musikinstrumenter som David.
De drikker vin af pokaler
og salver sig med den bedste olie,
men bekymrer sig ikke om Josefs undergang.
Derfor skal de føres bort i spidsen for landflygtige,
dagdrivernes fester skal høre op.

Vekselsang Sl 146,7.8.9.10

R. Min sjæl, lovpris Herren.

eller

Halléluja!

Herren skaffer de undertrykte ret
og giver de sultne føde.
Herren sætter de fangne i frihed.

Herren åbner de blindes øjne,
Herren rejser de nedbøjede,
Herren elsker de retfærdige.

Herren beskytter de fremmede,
han bringer faderløse og enker på fode,
men fører de ugudelige på vildspor.

Herren er konge for evigt,
din Gud, Zion, i slægt efter slægt.

2. læsning 1 Tim 6,11-16

Du, Guds menneske! Du skal holde dig fra alt dette og stræbe efter retfærdighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør. For Guds ansigt, for ham, som giver alle ting liv, og for Kristus Jesus, som aflagde den gode bekendelse under Pontius Pilatus, byder jeg dig: Hold budet, uplettet og uangribelig, indtil vor Herre Jesu Kristi tilsynekomst, som den salige og eneste hersker, kongernes konge og herrernes herre, skal lade os se, når tiden er inde, han, den eneste, som har udødelighed og bor i et utilgængeligt lys, og som intet menneske har set eller kan se. Ham være ære og evig magt! Amen.

Akklamation til Evangeliet Jfr 2 Kor 8,9

Halleluja!
Han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig,
for at I kunne blive rige ved hans fattigdom.

Evangelium Luk 16,19-31

På den tid sagde Jesus til farisæerne:

“Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den riges bord, og hundene kom tilmed og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham! råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede: Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde; nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovrefra. Da sagde han: Så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede: De har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham! sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede: Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.”