27. ALM. SØNDAG C

02/10/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


27. ALM. SØNDAG (III Ps)

Helgener:
Havets søndag.
De hellige værneengle fejres ikke


1. læsning Hab 1,2-3. 2,2-4

Hvor længe, Herre, skal jeg råbe om hjælp,
uden at du hører,
skrige til dig om vold,
uden at du frelser?
Hvorfor lader du mig opleve uret
og ser roligt på ulykken?
Undertrykkelse og vold møder mig,
der lyder anklage, der rejser sig fordømmelse.

Herren svarede mig:
“Skriv synet tydeligt på tavler,
så det er let at læse.
For synet gælder først den fastsatte tid,
det vidner om enden, og det bedrager ikke.
Hvis det trækker ud, så vent,
for det kommer, det udebliver ikke.”
Se, den overmodige er uden retskaffenhed,
men den retfærdige skal leve i tro.

Vekselsang Sl 95,1-2.6-7.8-9

R. Om I dog i dag ville lytte til Herren! 
Gør ikke jeres hjerter hårde.

Eller:

Halléluja!

Kom, lad os juble for Herren,
bryde ud i fryderåb for vor frelses klippe.
Lad os træde frem for ham med takkesang,
bryde ud i lovsang til ham.

Kom, lad os kaste os ned, lad os bøje os
lad os falde på knæ for Herren, vor skaber,
for han er vor Gud,
og vi er hans folk,
de får, han vogter.

Gør ikke jeres hjerter hårde som ved Meriba,
som den dag ved Massa i ørkenen,
da jeres fædre udæskede mig
og satte mig på prøve, skønt de havde set mine gerninger.

2. læsning 2 Tim 1,6-8. 13-14

Mit barn! Jeg påminderdig om at lade den nådegave fra Gud, som du fik ved min håndspålæggelse, flamme op. For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Skam dig derfor ikke ved vidnesbyrdet om vor Herre eller ved mig, hans fange, men vær med til at lide ondt for evangeliet med den kraft, Gud giver. Du skal tage det, du har hørt af mig, som eksempel på sund forkyndelse, i tro og kærlighed ved Kristus Jesus; den skønne skat, som er betroet dig, skal du tage vare på ved Helligånden, som bor i os.

Akklamation til Evangeliet 1 Pet 1,25

Halleluja!
Herrens ord forbliver til evig tid.
Det er dette ord, som er forkyndt for jer.

Evangelium Luk 17,5-10

På den tid sagde apostlene til Herren: “Giv os en større tro!” Herren svarede: “Havde I en tro som et sennepsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ: Ryk dig op med rode, og plant dig i havet! og det ville adlyde jer.

Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken: Kom straks og sæt dig til bords? Vil han ikke tværtimod sige: Lav mad til mig og bind kjortlen op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker; bagefter kan du selv spise og drikke. Mon han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på? Således også I: Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige: Vi er unyttige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre.”