4. SØNDAG I PÅSKEN B

25/04/2021 Hele dagen

Påsketid
Søndagstekstrække B


4. søndag i påsken
Helgener:
International bededag for præste- og ordenskald.
Kollekt til bispedømmets teologistuderende.


1. læsning ApG 4,8-12

På den tid sagde Peter, opfyldt af Helligånden: »Folkets ledere og ældste! Når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgerning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja, hele Israels folk vide, at det er i Jesu Kristi, nazaræerens, navn, ham som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnesten. Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.«

Vekselsang Sl 118,1&+8-9.21-23.26&28-29

R. Den sten, bygmestrene vragede,
er blevet hovedhjørnesten.

eller:

Halleluja!

Tak Herren, for han er god,
hans trofasthed varer til evig tid.
Det er bedre at søge tilflugt hos Herren
end at stole på mennesker.
Det er bedre at søge tilflugt hos Herren
end at stole på stormænd.

Jeg takker dig, for du svarede mig
og blev min frelse.
Den sten, bygmestrene vragede,
er blevet hovedhjørnesten.
Det er Herrens eget værk,
det er underfuldt for vore øjne.

Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!
Vi velsigner jer fra Herrens tempel.
Du er min Gud, jeg takker dig,
min Gud, jeg priser dig.
Tak Herren, for han er god,
hans trofasthed varer til evig tid.

2. læsning 1 Joh 1-2

I elskede! Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det! Derfor kender verden ikke os, fordi den ikke kender ham. Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er.

Akklamation til Evangeliet Joh 10,14

Halleluja!
Jeg er den gode hyrde, siger Herren.
Jeg kender mine får, og mine får kender mig.

Evangelium Joh 10,11-18

På den tid sagde Jesus: »Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden; for han er daglejer og er ligeglad med fårene.

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom Faderen kender mig, og jeg kender Faderen; og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold; også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én hjord, én hyrde.

Derfor elsker Faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Og det har min fader påbudt mig at gøre.«