Lørdag i 3. uge i fasten

26/03/2022 Hele dagen

Fastetiden
Søndagstekstrække C


Lørdag i 3. uge i fasten (III Ps)
Helgener: 


Læsning Hos 6,1 – 6

Lad os vende om til Herren;

han har sønderrevet, men han vil helbrede os,
han har slået, men han vil læge os.
Han giver os liv efter to dage,
rejser os på den tredje dag,
og vi skal leve for Guds ansigt.
Lad os kende Herren,
lad os stræbe efter at kende ham.
Han bryder frem så sikkert som morgenrøden,
han kommer til os som regnskyl,
som forårsregn, der væder jorden.
Hvad skal jeg gøre med dig, Efraim,
hvad skal jeg gøre med dig, Juda?
Jeres troskab er som morgentågen,
som den tidlige, flygtige dug.
Derfor hugger jeg dem ned ved profeterne,
dræber dem med min munds ord.
Min dom bryder frem som lyset.
Troskab ønsker jeg, ikke slagtofre,
kundskab om Gud, ikke brændofre.

Vekselsang Sl 51,3 – 4.18 – 19.20 – 21ab

R. Troskab ønsker jeg, ikke slagtofre.

Gud, vær mig nådig i din godhed,
udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed!
Vask mig fuldstændig ren for skyld,
rens mig for synd!

For du vil ikke have slagtoffer,
og bringer jeg brændoffer, tager du ikke imod det;
mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd,
et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud.

Gør i din nåde godt mod Zion,
opbyg Jerusalems mure!
Da vil du tage imod de rette ofre,
brændoffer og heloffer.

Akklamation til Evangeliet Sl 95,8ab

Gør ikke jeres hjerter hårde i dag,
men lyt til Herrens ord.

Evangelium Luk 18,9 – 14

Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse: “To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en tolder. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolderen dér. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolderen stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig! Jeg siger jer: Det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.