Lørdag i 1. uge i fasten.

24/02/2018 Hele dagen

Fastetiden
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække II


Lørdag i 1. uge i fasten (I Ps)
Helgener:


Læsning 5 Mos 26,16 – 19

Mose talte til folket og sagde: “I dag befaler Herren din Gud dig at følge alle disse love og retsregler; du skal omhyggeligt følge dem af hele dit hjerte og af hele din sjæl.

Du har i dag erklæret, at Herren skal være din Gud, og at du vil vandre ad hans veje, holde hans love og befalinger og retsregler og adlyde ham. Og Herren har i dag erklæret, at du skal være hans ejendomsfolk, sådan som han har lovet dig, og at du skal holde alle hans befalinger; han vil ophøje dig over alle de folk, han har skabt, til lovsang, berømmelse og herlighed, og du skal være et helligt folk for Herren din Gud, sådan som han har lovet.”

Vekselsang Sl 119,1 – 2.4 – 5.7 – 8

R.Lykkelig de, som vandrer efter Herrens lov.

Lykkelig den, hvis færd er fuldkommen,
og som vandrer efter Herrens lov.
Lykkelig den, der overholder hans formaninger
og søger ham af hele sit hjerte.

Du har givet dine forordninger,
de skal nøje overholdes.
Gid min færden må være sikker,
så jeg holder dine love.

Jeg takker dig af et oprigtigt hjerte,
fordi jeg må lære dine retfærdige bud.
Jeg holder dine love,
svigt mig ikke!

Akklamation til Evangeliet 2 Kor 6,2b

Se, nu er det den nåderige tid,
se, nu er det frelsens dag!

Evangelium Matt 5,43 – 48

På den tid sagde Jesus til sine disciple: “I har hørt, at der er sagt: Du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!”