2. SØNDAG I FASTEN B

28/02/2021 Hele dagen

Fastetiden
Søndagstekstrække B


2. søndag i fasten (II Ps)
Helgener:


1. læsning 1 Mos 22,1-2.9a.10-13. 15-18

I de dage satte Gud Abraham på prøve. Han sagde: “Abraham!” og da Abraham svarede ja, sagde han: “Tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Morija-landet. Dér skal du bringe ham som brændoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om.” Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen: “Abraham, Abraham!” Han svarede ja, og englen sagde: “Læg ikke hånd på drengen, og gør ham ikke noget! Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig din eneste søn.”

Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte den som brændoffer i stedet for sin søn.

Herrens engel råbte igen til Abraham fra himlen: “Jeg sværger ved mig selv, siger Herren: Fordi du har handlet sådan og ikke nægtet mig din eneste søn, vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig.”

Vekselsang Sl 116,10&15.16-17.18-19

R. Jeg kan vandre for Herrens ansigt
i de levendes land.

Jeg troede, derfor talte jeg.
Jeg er hårdt plaget.
Dyrebart i Herrens øjne
er hans frommes liv.

Ak, Herre, jeg er din træl,
jeg er din træl, din trælkvindes søn,
du har løst mine lænker.
Jeg bringer dig slagtoffer til tak
og påkalder Herrens navn.

Jeg indfrier mine løfter til Herren
for øjnene af hele hans folk,
i forgårdene til Herrens tempel,
i din midte, Jerusalem.

2. læsning Rom 8,31b-34

Brødre og søstre! Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os.

Akklamation til Evangeliet

Fra en lysende sky hørtes Faderens røst:
»Denne er min Søn, den elskede, hør ham!«

Evangelium Mark 9,2-10

I de dage tog Jesus Peter og Jakob og Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var helt alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem, og hans klæder blev skinnende hvide, meget hvidere end nogen på jorden kan blege dem. Og Elias kom til syne for dem sammen med Moses, og de talte med Jesus. Så udbrød Peter og sagde til Jesus: “Rabbi, det er godt, at vi er her. Lad os bygge tre hytter, én til dig og én til Moses og én til Elias.” Han vidste nemlig ikke, hvad han skulle sige, for de var helt forfærdede. Så kom der en sky, som overskyggede dem, og der lød en røst fra skyen: “Det er min elskede søn. Hør ham!” Og da de så sig omkring, kunne de pludselig kun se Jesus alene hos sig.

Mens de gik ned fra bjerget, forbød han dem at fortælle nogen, hvad de havde set, før Menneskesønnen var opstået fra de døde. De tog det ord til sig og talte med hinanden om, hvad det ville sige at opstå fra de døde.