Torsdag i 4. alm. uge (IV Ps)

01/02/2018 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække II


Torsdag i 4. alm. uge (IV Ps)
Helgener:


Læsning 1 Kong 2,1-4. 10-12

Da Davids liv nærmede sig sin afslutning, indskærpede han sin søn Salomo: »Jeg går nu al kødets gang. Vær stærk og mandig! Du skal holde Herren din Guds bud og vandre ad hans veje, holde hans love og befalinger, hans retsregler og hans formaninger, som de står i Moses’ lov. Så vil du have lykken med dig i alt, hvad du foretager dig, og hvor du end vender dig hen, så Herren holder det løfte, han gav mig: Hvis dine sønner vogter på deres færd og af hele deres hjerte og af hele deres sjæl vandrer i trofasthed for mit ansigt, skal der aldrig mangle en af din slægt på Israels trone.

David lagde sig til hvile hos sine fædre og blev begravet i Davidsbyen. Han regerede over Israel fyrre år; i Hebron regerede han syv år og i Jerusalem treogtredive år. Salomo sad nu på sin far Davids trone, og hans kongedømme var grundfæstet.

Vekselsang 1 Krøn 29,10.11.12

R. Det står i din magt at give storhed og styrke til alle.

Lovet være du, Herre, vor fader Israels Gud,
fra evighed til evighed.

Din er storheden, magten, herligheden, glansen og pragten,
Herre, ja alt i himlen og på jorden; dit er riget, Herre,
og du er ophøjet som overhoved over alle.

Rigdom og ære kommer fra dig, du hersker over alt,
i din hånd er kraft og styrke,
det står i din magt at give storhed og styrke til alle.

Akklamation til Evangeliet Mark 1,15

Halleluja!
Guds rige er kommet nær;
omvend jer og tro på evangeliet!

Evangelium Mark. 6,7-13

På den tid kaldte Jesus de tolv til sig og begyndte at udsende dem to og to og gav dem magt over de urene ånder, og han forbød dem at tage noget med sig på rejsen bortset fra en stav, men ikke brød eller taske og heller ikke penge i bæltet; dog skulle de have sandaler på, men de måtte ikke tage to kjortler med. Og han sagde til dem: “Hvor som helst I kommer ind i et hus, dér skal I blive boende, til I rejser videre. Og er der et sted, hvor de ikke vil tage imod jer eller høre på jer, så gå derfra og ryst støvet af jeres fødder som et vidnesbyrd imod dem.” Så drog de ud og prædikede, at folk skulle omvende sig; og de uddrev mange dæmoner, og de salvede mange syge med olie og helbredte dem.