PINSENOVENE – 8

07/06/2019 Hele dagen

8.dag

Præst: Kom Helligånd, opfyld dine troendes hjerter.
Alle: og antænd i dem din kærligheds ild.

P: Udsend din Ånd, og alt vil blive nyskabt,
A: og du vil forny jordens skikkelse

P: Lad os bede. Gud, du har undervist de troendes hjerter
ved Helligåndens oplysning.
Giv os i samme Ånd at forstå, hvad der er ret,
og altid at kunne glæde os ved Hans trøst.
Ved Kristus, vor Herre. Amen 

Læsning af profeten Esajas Bog 63, 7-9 

Jeg vil prise Herrens trofasthed,
Herrens glorværdige gerninger,
alt, hvad Herren gjorde mod os,
hans store godhed mod Israels hus,
som han viste i sin barmhjertighed
og i sin store troskab.
Han sagde: De er jo mit folk,
børn, der ikke svigter.
Og han blev en frelser for dem
i al deres nød.
Det var ikke et sendebud eller en engel,
men ham selv, der frelste dem.
Fordi han elskede dem og ville skåne dem,
løskøbte han dem;
han løftede dem op og bar dem
alle fortidens dage.

Dette er Guds ord.

Meditation og bøn, som veksler fra dag til dag. 

Bøn:

Gud Helligånd,
giv os kraft til at være tro mod vort kald,
så vi engang må høre Kristi stemme kalde:
Du gode og tro tjener; du har været tro i det små,
jeg vil betro dig meget.
Gå ind til din Herres glæde!
Derom beder vi.

Hver dag afsluttes med følgende bøn:

P: Gud, i Pinsens mysterium helliggør du din Kirke i alle folkeslag og nationer.
Udgyd Helligåndens gave indtil verdens ende,
og virk også i dag blandt dine troende de undere,
som ledsagede Evangeliets første forkyndelse.
Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,
som lever og råder med dig i Helligåndens enhed,
én Gud fra evighed til evighed.
A: Amen