PINSENOVENE – 7

06/06/2019 Hele dagen

7.dag

Præst: Kom Helligånd, opfyld dine troendes hjerter.
Alle: og antænd i dem din kærligheds ild.

P: Udsend din Ånd, og alt vil blive nyskabt,
A: og du vil forny jordens skikkelse

P: Lad os bede. Gud, du har undervist de troendes hjerter
ved Helligåndens oplysning.
Giv os i samme Ånd at forstå, hvad der er ret,
og altid at kunne glæde os ved Hans trøst.
Ved Kristus, vor Herre. Amen 

Læsning af Paulus’ andet brev til menigheden i Korint 6, 1-10 

Som hans medarbejdere formaner vi jer da til ikke forgæves at have taget imod Guds nåde. Det hedder jo:
I nådens tid bønhører jeg dig;
på frelsens dag hjælper jeg dig.
Se, nu er det den nåderige tid, se, nu er det frelsens dag!  Vi volder ikke anstød med noget som helst, for at tjenesten ikke skal komme i vanry, men anbefaler os selv som Guds tjenere på alle måder: ved stor udholdenhed under trængsler, nød, angst, pinsler, fængsel, uro, møje og besvær, søvnløse nætter og sult, ved retsindighed, kundskab, tålmodighed, mildhed, ved Helligånden og ved oprigtig kærlighed, ved sandfærdig tale, ved Guds kraft, ved at bruge retfærdighedens våben til angreb og forsvar, under ære og vanære, under spot og lovord, som vildledere og dog sandfærdige, som ukendte og dog velkendte, som døende, og se, vi lever, som tugtede, men ikke pint til døde, som bedrøvede, dog altid glade, som fattige, der dog gør mange rige, som de, der intet har og dog ejer alt.

Dette er Guds ord.

Meditation og bøn, som veksler fra dag til dag. 

Bøn:

Gud Helligånd, du skænker os nådens tid.
Gør os sagtmodige og ydmyge af hjertet,
så vi helhjertet kan efterfølge Kristus
og gennem kors og død nå
til opstandelsens herlighed.
Derom beder vi.

Hver dag afsluttes med følgende bøn:

P: Gud, i Pinsens mysterium helliggør du din Kirke i alle folkeslag og nationer.
Udgyd Helligåndens gave indtil verdens ende,
og virk også i dag blandt dine troende de undere,
som ledsagede Evangeliets første forkyndelse.
Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,
som lever og råder med dig i Helligåndens enhed,
én Gud fra evighed til evighed.
A: Amen