PINSENOVENE – 2

15/05/2021 Hele dagen

2.dag

Præst: Kom Helligånd, opfyld dine troendes hjerter.
Alle: og antænd i dem din kærligheds ild.

P: Udsend din Ånd, og alt vil blive nyskabt,
A: og du vil forny jordens skikkelse

P: Lad os bede. Gud, du har undervist de troendes hjerter
ved Helligåndens oplysning.
Giv os i samme Ånd at forstå, hvad der er ret,
og altid at kunne glæde os ved Hans trøst.
Ved Kristus, vor Herre. Amen

Læsning af Paulus første brev til menigheden i Korint 1, 18-25

For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft  – der står jo skrevet:
De vises visdom vil jeg ødelægge,
de kloges klogskab vil jeg tilintetgøre.
Hvor er de vise henne, hvor er de skriftkloge, hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom,men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger; men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker.

Dette er Guds ord.

Meditation og bøn, som veksler fra dag til dag. 

Bøn:

Gud Helligånd,
du alene kan skænke os Kristi tanker,
så vi bedømmer alt efter Hans målestok.
Lær os at holde fast ved din visdom,
også når den i verdens øjne kun er dårskab og svaghed. Amen.

Hver dag afsluttes med følgende bøn:

P: Gud, i Pinsens mysterium helliggør du din Kirke i alle folkeslag og nationer. Udgyd Helligåndens gave indtil verdens ende, og virk også i dag blandt dine troende de undere, som ledsagede Evangeliets første forkyndelse. Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, som lever og råder med dig i Helligåndens enhed, én Gud fra evighed til evighed.
A: Amen