PINSENOVENE – 1

27/05/2022 Hele dagen

1.dag

Præst: Kom Helligånd, opfyld dine troendes hjerter.
Alle: og antænd i dem din kærligheds ild.

P: Udsend din Ånd, og alt vil blive nyskabt,
A: og du vil forny jordens skikkelse

P: Lad os bede. Gud, du har undervist de troendes hjerter
ved Helligåndens oplysning.
Giv os i samme Ånd at forstå, hvad der er ret,
og altid at kunne glæde os ved Hans trøst.
Ved Kristus, vor Herre.

Læsning af Visdommens Bog 7,25-30

Visdommen er et pust af Guds kraft,
en ren og klar udstrømning af den Almægtiges herlighed,
derfor kan intet urent bane sig vej til hende.
Visdommen er en glans af det evige lys,
et pletfrit spejl, der viser Guds virken,
et billede af hans godhed.
Skønt hun kun er én, formår hun alt,
skønt hun hviler i sig selv, gør hun alting nyt;
i slægt efter slægt flytter hun ind hos fromme sjæle
og gør dem rede til at være Guds venner og profeter,
da Gud kun elsker den, der bor sammen med visdommen.
For hun er skønnere end solen
og overgår ethvert stjernebillede;
sammenlignet med solens lys fremtræder hun som den mest strålende, for solens lys følges af natten,
men ondskaben kan ikke få magt over visdommen.

Dette er Guds ord.

Meditation og bøn, som veksler fra dag til dag. 

Bøn: Gud Helligånd, i visdommen har du åbenbaret en flig af Faderens herlighed, godhed og skønhed.
Lær os at åbne os for din visdom, så også vi kan blive Guds venner og profeter. Derom beder vi.

Hver dag afsluttes med følgende bøn:

P: Gud, i Pinsens mysterium helliggør du din Kirke i alle folkeslag og nationer. Udgyd Helligåndens gave indtil verdens ende, og virk også i dag blandt dine troende de undere, som ledsagede Evangeliets første forkyndelse. Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, som lever og råder med dig i Helligåndens enhed, én Gud fra evighed til evighed.
A: Amen