JOMFRU MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN – VIGILIEMESSE

15/08/2020 Hele dagen

2Lørdag aften: JOMFRU MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN (h)
Helgener:


1. læsning 1 Krøn 15,3-4. 15-16.; 16,1-2

David kaldte alle israelitter sammen i Jerusalem, for at de kunne føre Herrens ark op til det sted, han havde beredt den, og han samlede Arons sønner og levitterne. Levitterne bar Guds ark på skulderen med bærestænger, sådan som Moses havde befalet efter Herrens ord. David gav de ledende levitter besked om at lade deres brødre sangerne stille sig op med deres musikinstrumenter, harper, citere og cymbler; de skulle lade høje glædestoner lyde. De førte nu Guds ark ind og stillede den i det telt, David havde rejst til den, og de bragte brændofre og måltidsofre for Guds ansigt. Da David var færdig med at bringe ofrene, velsignede han folket i Herrens navn

Vekselsang Sl 132, 6-7. 9-10. 13-14

R. Herre, bryd op til dit hvilested sammen med
din magtfulde ark.

Vi hørte, den var i Efrata,
vi fandt den på Ja’ars mark.
Lad os gå til hans bolig,
lad os kaste os ned for hans fodskammel.

Dine præster skal klæde sig i retfærdighed,
dine fromme skal juble.
For din tjener Davids skyld
må du ikke afvise din salvede.

For Herren har udvalgt Zion,
han har ønsket det som sin bolig:
Det er mit hvilested til evig tid,
her ønsker jeg at bo..

2. læsning 1 Kor 15,54b-57

Brødre og søstre. Når dette dødelige har iklædt sig udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt:

Døden er opslugt og besejret.
Død, hvor er din sejr?
Død, hvor er din brod?

Dødens brod er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus!

Akklamation til Evangeliet Luk 11,28

Halleluja!
Salig er den, som hører Guds ord
og bevarer det.

Evangelium Luk 11,27-28

Mens Jesus talte til folkemængden, var der en kvinde i skaren, der råbte: »Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede!« Men han svarede: »Javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!«