Onsdag i 23. alm. uge II

09/09/2020 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække  C
Hverdagstekstrække II


Onsdag i 23. alm. uge (III Ps)
Helgener:


Læsning 1 Kor 7,25-31

Om de unge piger har jeg ikke noget påbud fra Herren, men giver min mening til kende som en, der af Herrens barmhjertighed fortjener tillid. Og så mener jeg, at det er det bedste på grund af den nød, som vi nu er i, at det er det bedste for et menneske at leve ugift. Er du bundet til en kvinde, skal du ikke søge at blive løst; er du løst, skal du ikke søge at få en hustru; men gifter du dig, har du ikke dermed begået nogen synd, og gifter den unge pige sig, har hun ikke dermed begået nogen synd; dog vil de få besvær i det daglige, og det vil jeg skåne jer for.

Men det siger jeg, brødre: Tiden er knap. Herefter skal de gifte være, som om de ikke var gift, de grædende, som om de ikke græd, de, der glæder sig, som om de ikke glædede sig, de, der køber, som om de ingenting fik, og de, der gør brug af verden, som om de ikke udnyttede den. For denne verden, som den er, går til grunde.

Vekselsang Sl 45,11-12.14-15.16-17

R. Hør efter, min datter, lyt opmærksomt!

Hør efter, min datter, lyt opmærksomt:
Glem dit folk og din fars hus!
Kongen begærer din skønhed,
han er din herre, kast dig ned for ham!

Hvor er kongedatteren prægtig!
Hendes kjole har guldindfattede perler,
i brogede klæder føres hun til kongen,
jomfruerne er i hendes følge,
hendes veninder føres til dig.

De føres til dig under glædessang og jubel,
og træder ind i kongens palads.
Dine sønner skal træde i dine fædres sted,
du skal gøre dem til fyrster over hele jorden.

Akklamation til Evangeliet Luk 6,23ab

Halleluja!
Fryd jer og spring højt af glæde, siger Herren;
for se, jeres løn er stor i himlen.

Evangelium Luk 6,20-26

På den tid løftede Jesus sit blik, så på sine disciple og sagde:

»Salige er I, som er fattige,
for Guds rige er jeres.
Salige er I, som sulter nu,
for I skal mættes.
Salige er I, som græder nu,
for I skal le.

Salige er I, når mennesker hader jer, forstøder jer og håner jer og afskyr jeres navn som noget ondt for Menneskesønnens skyld. Fryd jer på den dag og spring højt af glæde, for se, jeres løn er stor i himlen; således behandlede deres fædre også profeterne.

Men ve jer, I som er rige,
for I har fået jeres trøst.
Ve jer, I som er mætte nu,
for I skal sulte.
Ve jer, I som ler nu,
for I skal sørge og græde.
Ve jer, når alle taler godt om jer. Således behandlede deres fædre også de falske profeter.