Onsdag i 2. uge i advent

11/12/2019 Hele dagen

Adventstiden


Helgener Damasus I, pave († 384)


Læsning Es 40, 25- 31

»Med hvem vil I sammenligne mig,
så vi skulle være lige?« siger den Hellige.
Løft jeres øjne mod himlen, og se!
Hvem skabte den?
Han, som fører dens hær talstærkt ud
og kalder dem alle sammen ved navn.
På grund af hans vældige kraft og mægtige styrke
mangler der ikke en eneste.

Jakob, hvorfor siger du,
Israel, hvorfor erklærer du:
»Min vej er skjult for Herren,
Gud ænser ikke min ret«?

Ved du det ikke,
har du ikke hørt det:
Herren er en evig Gud,
skaberen af den vide jord.
Han bliver ikke træt og udmattet,
hans indsigt kan ingen udforske.
Han giver den udmattede kraft,
den kraftesløse giver han ny styrke.
Drenge bliver trætte og udmattede,
unge mænd snubler og falder.
Men de, der håber på Herren, får nye kræfter,
de får vinger som ørne.
De løber uden at blive trætte,
de vandrer uden at udmattes.

Vekselsang Sl 103,1-2.3-4.8 & 10

R. Min sjæl, pris Herren.

Min sjæl, pris Herren,
alt i mig skal prise hans hellige navn.
Min sjæl, pris Herren,
glem ikke hans velgerninger!

Han tilgiver al din skyld,
helbreder alle dine sygdomme.
Han udfrier dit liv fra graven,
han kroner dig med godhed og barmhjertighed.

Herren er barmhjertig og nådig,
sen til vrede og rig på troskab.
Han gengælder os ikke vore synder
og lønner os ikke efter vor skyld.

Akklamation til Evangeliet

Halleluja!
Se! Herren kommer for at frelse sit folk;
salige er de, som er rede til at ile ham i møde.

Evangelium Matt 11,28- 30

På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.«