OLIEMESSE

30/03/2021 Hele dagen

Fastetiden


Oliemessen (II Ps.)
Helgener:


1. læsning Es 61,1-3a. 6a. 8b-9

Gud Herrens ånd er over mig,
fordi Herren har salvet mig.
Han har sendt mig
for at bringe godt budskab til fattige
og lægedom til dem, hvis hjerte er knust,
for at udråbe frigivelse for fanger
og løsladelse for lænkede,
for at udråbe et nådeår fra Herren
og en hævndag fra vor Gud,
for at trøste alle, der sørger,
for at give Zions sørgende hovedpynt i stedet for aske,
glædens olie i stedet for sørgedragt
og lovsang i stedet for svigtende mod.

Men I skal kaldes Herrens præster,
vor Guds tjenere skal I hedde.
jeg giver dem deres fulde løn
og slutter en evig pagt med dem.
Deres afkom bliver kendt blandt folkeslagene,
deres efterkommere blandt folkene;
alle, der ser dem, erkender,
at de er en slægt, som Herren velsigner.

Vekselsang Sl 89,21-22.25&27

R. Om din nåde, Herre, vil jeg evigt synge.

Jeg har fundet min tjener David,
jeg har salvet ham med min hellige olie.
Min hånd støtter ham,
ja, min arm giver ham styrke.

Min trofasthed og godhed skal være med ham,
i mit navn skal hans horn løftes.
Han skal råbe til mig: Du er min fader,
min Gud, min frelses klippe.

2. læsning Åb 1,5-8

Nåde være med jer og fred fra ham, som er og som var og som kommer, og fra de syv ånder, som er foran hans trone, og fra Jesus Kristus, vidnet, den troværdige, den førstefødte af de døde og herskeren over jordens konger. Ham, som elsker os og har løst os fra vore synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud, sin fader, ham være ære og magt i evighedernes evigheder. Amen.

Se, han kommer med skyerne,
og hvert øje skal se ham,
også de, som har gennemboret ham;
og alle jordens folkestammer skal jamre over ham.
Ja, amen.

Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den Almægtige.

Akklamation til Evangeliet Jfr Es 61,1

Herrens Ånd er over mig,
han har sendt mig
for at bringe godt budskab til fattige.

Evangelium Luk 4,16-21

På den tid kom Jesus til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas’ bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet:

Herrens ånd er over mig,
fordi han har salvet mig.
Han har sendt mig
for at bringe godt budskab til fattige,
for at udråbe frigivelse for fanger
og syn til blinde,
for at sætte undertrykte i frihed,
for at udråbe et nådeår fra Herren.

Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde: »I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse.«